Na návšteve v spoločnosti Henkel Slovensko

10. apríla 2019 zorganizovala Katedra germanistiky FF pre študentov študijných programov nemčina v hospodárskej praxi a prekladateľstvo a tlmočníctvo jednodňovú odbornú exkurziu v nemeckej spoločnosti Henkel Slovensko v Bratislave. Zástupcovia spoločnosti Henkel si pre našich študentov pripravili zaujímavý a pestrý program, ktorý pozostával z úvodnej prednášky o histórii a súčasnosti spoločnosti, z prezentácie jednotlivých oddelení a ich úloh a možností zamestnania počas štúdia a po jeho úspešnom ukončení. V rámci interaktívnych úloh a zábavného kvízu si študenti mohli otestovať poznatky o spoločnosti Henkel, ktoré im boli sprostredkované v rámci prednášky a prezentácie jednotlivých oddelení.
Popoludňajší blok exkurzie bol venovaný písaniu profesijného životopisu a praktickým radám a tipom, ako sa čo najlepšie pripraviť na prijímací pohovor. I keď je vzhľadom na celosvetové pôsobenie spoločnosti Henkel jej firemným jazykom angličtina, spoločnosť vyhľadáva spolupracovníkov aj so znalosťou nemčiny a ďalších cudzích jazykov. Títo tu nájdu svoje uplatnenie pri komunikácii s nemecky hovoriacimi partnermi a zákazníkmi na rôznych pozíciách a v rôznych oddeleniach. Študenti sa o. i. zaujímali aj o to, aké sú odborné predpoklady pre to, aby sa mohli v spoločnosti Henkel zamestnať. Ako vyplynulo z odpovedí viacerých zamestnancov, dôležité sú v prvom rade kľúčové kompetencie ako znalosť cudzích jazykov, komunikatívnosť, pracovné návyky, zodpovednosť a ochota vzdelávať sa ďalej.
Text a foto: PaedDr. Oľga Wrede, PhD., FF – Katedra germanistiky

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem