Frankofónia opäť v Nitre

V rámci marca – mesiaca frankofónie usporiadali Katedra romanistiky v spolupráci s Katedrou translatológie Frankofónny týždeň (25. 3. – 29. 3. 2019). Ide o každoročné podujatie určené študentom francúzskeho jazyka a milovníkom frankofónnej kultúry. Podujatie organizačne i obsahovo zabezpečoval tím pedagógov a študentov francúzskej sekcie Katedry romanistiky. Nadšenci frankofónie si mohli vybrať spomedzi pestrého programu podľa svojich záujmov o kultúru, literatúru, film či umenie. Pozvanie prijali dvaja zahraniční hostia. Profesor Jacques Lefèbvre, bývalý prezident belgickej asociácie učiteľov francúzskeho jazyka, ktorý ponúkol poslucháčom sériu prednášok na témy z oblasti frankofónnej literatúry s dôrazom na belgickú a magrebskú literatúru. Ďalším milým hosťom bola profesorka Minh Ha Lo-Cicero z portugalskej Madeiry, ktorá je odborníčkou na aplikovanú lingvistiku s ohľadom na francúzštinu, portugalčinu, angličtinu a vietnamčinu. Kolegyňa ponúkla prednášku na tému z oblasti kontrastívnej lingvistiky s témou prejavovania (ne)tolerancie v medziľudských vzťahoch vo francúzštine a vietnamčine. Napokon viedla aj niekoľko workshopov zameraných na praktický francúzsky jazyk určených študentom francúzskych študijných programov. Vzácnymi hosťami Frankofónneho týždňa boli aj kolega, profesor Peter Kopecký, ktorý sa do programu zapojil s náročnou témou Postavenia francúzštiny vo Vietname, Laose a Kambodži po roku 1945 a Ing. Peter Cvik, ktorý zúčastneným študentom a pedagógom predstavil vlastný humanitárny program v Kambodži. Novinkou v rámci Frankofónneho týždňa bolo premietanie krátkometrážnych filmov z dielne frankofónnych autorov pod vedením študentov druhého a štvrtého ročníka translatológie v kombinácii s francúzskym jazykom, ktorí jednotlivé filmy ponúkli aj s vlastnými slovenskými titulkami. Na záver by sme chceli ešte vyzdvihnúť spoluprácu s našimi partnerskými inštitúciami – SFUI (Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom), Francúzskym inštitútom na Slovensku, FrancAvis (Asociáciou vysokoškolských frankofónnych učiteľov na Slovensku) a Romanistica Nitriensia (Asociáciou študentov a pedagógov románskych jazykov v Nitre), ktorým touto cestou vyjadrujeme poďakovanie za finančnú, odbornú či organizačnú pomoc.
Text: PaedDr. Mária Lalinská, PhD.
Foto: PaedDr. Mária Lalinská, PhD., Ing. Monika Šutková

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem