Ďalší ročník ŠVOUČ na Filozofickej fakulte ponúkol mnoho hodnotných súťažných prác

Vedeckovýskumná činnosť patrí k prioritným aktivitám Filozofickej fakulty a popri vzdelávacom procese sa stáva čoraz dôležitejším kritériom hodnotenia kvality jej činnosti. Fakulta sústredí úsilie na to, aby bola inštitúciou produkujúcou kvalitný výskum prepojený so vzdelávacím procesom. Z tohto dôvodu je neodmysliteľnou súčasťou života na fakulte systematické vedenie študentov k tvorivej práci. Priestor na realizáciu prvej výskumnej úlohy sa študentom každoročne ponúka predovšetkým v rámci Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnostiVOUČ. Ide o najvýznamnejšie podujatie fakulty, ktoré je špeciálne zamerané na výskumnú a umeleckú činnosť študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, na ich vlastnú tvorbu a schopnosti. Hlavnou motiváciou ŠVOUČ nie je len priame stimulovanie tvorivej činnosti študentov, ale aj ich postupné zapájanie do vedeckej práce na katedrách a v prípade študentov s najlepšími výsledkami aj príprava budúcich uchádzačov o doktorandské štúdium.
Tohtoročná súťaž, ktorá sa konala 13. marca 2019, priniesla v 19 sekciách množstvo súťažných prác s vynikajúcou úrovňou a kvalitnou prezentáciou, Všetky práce prešli štandardne oponentúrou a o víťazoch jednotlivých sekcií rozhodli odborné komisie. Víťazné práce, podporené mimoriadnym štipendiom, budú uverejnené v recenzovanom zborníku. Naše poďakovanie patrí nielen všetkým súťažiacim, ale aj zainteresovaným koordinátorom a členom súťažných komisií.
Text: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
Foto: Mgr. Peter Horváth, Lenka Klobučníková

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem