Príď k nám študovať
Podávanie prihlášok sme predĺžili
do 30. apríla 2020

Ďalší ročník ŠVOUČ na Filozofickej fakulte ponúkol mnoho hodnotných súťažných prác

Vedeckovýskumná činnosť patrí k prioritným aktivitám Filozofickej fakulty a popri vzdelávacom procese sa stáva čoraz dôležitejším kritériom hodnotenia kvality jej činnosti. Fakulta sústredí úsilie na to, aby bola inštitúciou produkujúcou kvalitný výskum prepojený so vzdelávacím procesom. Z tohto dôvodu je neodmysliteľnou súčasťou života na fakulte systematické vedenie študentov k tvorivej práci. Priestor na realizáciu prvej výskumnej úlohy sa študentom každoročne ponúka predovšetkým v rámci Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnostiVOUČ. Ide o najvýznamnejšie podujatie fakulty, ktoré je špeciálne zamerané na výskumnú a umeleckú činnosť študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, na ich vlastnú tvorbu a schopnosti. Hlavnou motiváciou ŠVOUČ nie je len priame stimulovanie tvorivej činnosti študentov, ale aj ich postupné zapájanie do vedeckej práce na katedrách a v prípade študentov s najlepšími výsledkami aj príprava budúcich uchádzačov o doktorandské štúdium.
Tohtoročná súťaž, ktorá sa konala 13. marca 2019, priniesla v 19 sekciách množstvo súťažných prác s vynikajúcou úrovňou a kvalitnou prezentáciou, Všetky práce prešli štandardne oponentúrou a o víťazoch jednotlivých sekcií rozhodli odborné komisie. Víťazné práce, podporené mimoriadnym štipendiom, budú uverejnené v recenzovanom zborníku. Naše poďakovanie patrí nielen všetkým súťažiacim, ale aj zainteresovaným koordinátorom a členom súťažných komisií.
Text: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
Foto: Mgr. Peter Horváth, Lenka Klobučníková
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem