Príď k nám študovať
Podávanie prihlášok sme predĺžili
do 30. apríla 2020

Odborná prax pre študentov prekladateľstva a tlmočníctva

Dňa 5. marca 2019 sa na Katedre translatológie FF UKF v Nitre uskutočnil odborný seminár o možnostiach praxe pre študentov magisterského štúdia odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo FF UKF v Nitre.
Podujatie otvorili Mgr. Emília Perez, PhD. - vedúca Katedry translatológie a prof. PhDr. Edita Gromová, CSc. - koordinátorka odbornej praxe na katedre. Na úvod podujatia vystúpila dekanka FF UKF v Nitre doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD., ktorá odovzdala prezidentovi Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska Michalovi Kmeťovi v mene fakulty ďakovný list pri príležitosti 10. výročia podpísania zmluvy o spolupráci medzi FF UKF v Nitre a Asociáciou prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK).
Na podujatí predniesli príspevky zástupcovia prekladateľských spoločností združených v Asociácii prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK) - Michal Kmeť - prezident asociácie a zároveň reprezentant prekladateľskej spoločnosti LEXIKA, Katarína Absolonová - reprezentantka prekladateľskej spoločnosti ASAP-translation, Miloslav Skovajsa - reprezentant lokalizačnej a prekladateľskej spoločnosti EXE, a.s. a Peter Zoričák - reprezentant prekladateľskej spoločnosti TETRAS. V prezentáciách zazneli užitočné informácie o fungovaní týchto spoločností, špecifikách práce prekladateľa pre agentúry ako aj o možnostiach a priebehu študentských stáží. Všetci prednášajúci sa vo svojich prezentáciách zhodli na tom, že okrem cudzojazyčnej kompetencie je nevyhnutné, aby prekladateľ dokázal pracovať s prekladateľskými softvérmi na úrovni doby a - čo je obzvlášť dôležité - vynikajúco ovládal rodný jazyk. Upozornili, že bez týchto základných kompetencií sa znižuje jeho uplatniteľnosť na pracovnom trhu.
Podujatie sa stretlo s pozitívnym ohlasom prítomných študentov i pedagógov. Teší nás skutočnosť, že KTR má v prekladateľských spoločnostiach združených v ATCSK spoľahlivých partnerov, ktorí prispievajú k zvyšovaniu uplatniteľnosti našich študentov na pracovnom trhu.
 
 
Text: prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.
Foto: PhDr. Andrej Zahorák, PhD.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem