Odborná prax pre študentov prekladateľstva a tlmočníctva

Dňa 5. marca 2019 sa na Katedre translatológie FF UKF v Nitre uskutočnil odborný seminár o možnostiach praxe pre študentov magisterského štúdia odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo FF UKF v Nitre.
Podujatie otvorili Mgr. Emília Perez, PhD. - vedúca Katedry translatológie a prof. PhDr. Edita Gromová, CSc. - koordinátorka odbornej praxe na katedre. Na úvod podujatia vystúpila dekanka FF UKF v Nitre doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD., ktorá odovzdala prezidentovi Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska Michalovi Kmeťovi v mene fakulty ďakovný list pri príležitosti 10. výročia podpísania zmluvy o spolupráci medzi FF UKF v Nitre a Asociáciou prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK).
Na podujatí predniesli príspevky zástupcovia prekladateľských spoločností združených v Asociácii prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK) - Michal Kmeť - prezident asociácie a zároveň reprezentant prekladateľskej spoločnosti LEXIKA, Katarína Absolonová - reprezentantka prekladateľskej spoločnosti ASAP-translation, Miloslav Skovajsa - reprezentant lokalizačnej a prekladateľskej spoločnosti EXE, a.s. a Peter Zoričák - reprezentant prekladateľskej spoločnosti TETRAS. V prezentáciách zazneli užitočné informácie o fungovaní týchto spoločností, špecifikách práce prekladateľa pre agentúry ako aj o možnostiach a priebehu študentských stáží. Všetci prednášajúci sa vo svojich prezentáciách zhodli na tom, že okrem cudzojazyčnej kompetencie je nevyhnutné, aby prekladateľ dokázal pracovať s prekladateľskými softvérmi na úrovni doby a - čo je obzvlášť dôležité - vynikajúco ovládal rodný jazyk. Upozornili, že bez týchto základných kompetencií sa znižuje jeho uplatniteľnosť na pracovnom trhu.
Podujatie sa stretlo s pozitívnym ohlasom prítomných študentov i pedagógov. Teší nás skutočnosť, že KTR má v prekladateľských spoločnostiach združených v ATCSK spoľahlivých partnerov, ktorí prispievajú k zvyšovaniu uplatniteľnosti našich študentov na pracovnom trhu.
 
 
Text: prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.
Foto: PhDr. Andrej Zahorák, PhD.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem