Žurnalisti spomínali na Jána Kuciaka

Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej zasiahla pred rokom nielen spoločnosť a novinársku obec, ale i alma mater Jána Kuciaka Katedru žurnalistiky FF UKF v Nitre.
Rok po tom, ako boli publikované prvé správy o ich vražde, zorganizovala katedra spomienkovú besedu. V utorok 26. februára 2019 si súčasní aj minulí pracovníci katedry spolu so študentmi zaspomínali na svojho študenta, kolegu, pedagóga i kamaráta Jána Kuciaka.
Pietne stretnutie sa konalo v ŠD UKF Nitra, v priestoroch, kde Ján Kuciak študoval a neskôr aj učil. Z úst pedagógov a študentov zneli slová pokory, smútku, bezmocnosti a obdivu. Podľa pracovníkov katedry bol Ján Kuciak pokorný, svedomitý i láskavý.
Vedúca katedry žurnalistiky Marcela Antošová si vždy vážila jeho osobnosť i prácu. Podľa jej slov boli postavené „na sokratovskej pokore o nekončenej ľudskej nevedomosti a nutnosti neustáleho vzdelávania sa, poznávania, pýtania sa, autentického hľadania“.
Na talent, vďaka ktorému profesionálne prerástol Ján Kuciak mnohých, poukázala jeho pedagogička Vlasta Hochelová. Zároveň však doplnila, že napriek nemu netúžil po sláve ani zviditeľnení. Veril, že „dokáže ovplyvniť a zmeniť veci verejné k lepšiemu“.
Kolegyňa Jitka Rožňová taktiež vyzdvihla vedomosti a schopnosti Jána Kuciaka. No ihneď pripomenula i to, že jeho poznanie povinností novinára, toho, „čo by vo vzťahu k spoločnosti mal plniť“, nezostalo len v teoretickej rovine. Podľa jej slov Ján Kuciak, na rozdiel od iných, nestratil autenticitu „v kontexte existujúcich neprávostí, lží a podvodov“.
Na talent a schopnosti analytického myslenia Jána Kuciaka poukázali i ďalší pedagógovia. Školiteľka diplomovej práce Jána Kuciaka Andrea Chlebcová Hečková hovorila o tom, že práve „vďaka svojmu talentu sa dokázal dopracovať k informáciám, ktoré iní nevideli. A preto o ňom pochybovali – lebo ho nevideli profesionálne rásť“.
Nezabudlo sa ani na ľudskosť, pokoru a úctu k priateľstvu. I to boli vlastnosti Jána Kuciaka. Pripomenul ich jeho spolužiak z doktorandského štúdia Matúš Veselý. Prítomným študentom prízvukoval odkaz Jána Kuciaka, ktorým je nezapierať svoje hodnoty, ciele a postoje a zároveň byť pokorný a schopný podeliť sa a obetovať pre druhých.
Bývalá študentka Ľubica Račeková spomínala na nároky, ktoré Ján Kuciak na študentov kládol počas výučby predmetu investigatívna žurnalistika. Hovorila aj o jeho ochote pomáhať študentom hľadať relevantné informácie ukryté v spleti internetu. Pripomenula i memento Jána Kuciaka v podobe výroku: „Nemrhajte svojím talentom, ak ste nejaký dostali. Nájdite ho v sebe a šírte ho.“
Na Jána Kuciaka si postupne pospomínali aj kolegyne Miroslava Dobrotková, Daša Nováčiková a Veronika Cillingová. Niekoľko slov o tom, aký bol Ján Kuciak študent, porozprával jeho spolužiak Artur Bekmatov. Na besede vystúpila aj prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF v Nitre a kolegyňa Jána Kuciaka Martina Pavlíková.
Posledné slová hovorili za všetkých členov (pracovníkov i študentov) Katedry žurnalistiky FF UKF v Nitre. Odprezentoval ich študent Radoslav Marek. Boli to slová, ktoré sú už rok publikované na internetovej stránke katedry, ktoré sú stále aktuálne a platné. Sú to slová Za naším Jankom...
Na záver si všetci prítomní uctili Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú minútou ticha a pred budovou školy zapálili pod ich fotografiou sviečky.
Fotogaléria
Text: Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD., Mgr. Veronika Cillingová, PhD.
Foto: Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem