Desaťročie spolupráce s Univerzitou v Granade

V dňoch 25. – 28. februára 2019 navštívil Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre profesor José García Martin z Granadskej univerzity (Universidad de Granada) v Španielsku. Za vedenie univerzity ho prijala prorektorka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martina Pavlíková, PhD. Predmetom rokovania s prof. Martinom bolo pokračovanie doterajšej úspešnej projektovej a publikačnej spolupráce medzi UKF a Univerzitou v Granade. Profesor Martin predniesol pre študentov FF UKF prednášku s názvom Etika motivácie z filozofickej perspektívy Sorena Kierkegaarda, po ktorej nasledovala zaujímavá diskusia so študentmi. Po prednáške sa uskutočnilo pracovné stretnutie s pedagogickými pracovníkmi UKF, ktorého sa zúčastnil prof. Cyril Diatka, doc. Martin Štúr a prof. Roman Králik. Spolupráca s Univerzitou v Granade trvá 10 rokov a za jej rozvoj bol prof. Martin ocenený Pamätnou medailou FF UKF, ktorú mu v roku 2010 počas konferencie venovanej Kierkegaardovi odovzdala vtedajšia dekanka FF UKF, prof. Zdenka Gadušová. Spolupráca s univerzitou v Granade sa rozvíja najmä prostredníctvom vyžiadaných prednášok, konferencií a spoločných vedeckých publikácií organizovaných Stredoeurópskym výskumným ústavom Sorena Kierkegaarda (www.ceri.sk) a Univerzitou v Granade, ako aj spoločných štúdií v databázovaných časopisoch. Medzi najvýznamnejšie publikácie patrili monografie: Persona y Sociedad (Toronto, 2014) a La herencia de Kierkegaard, los medios de comunicación masiva y el periodismo (Toronto, 2018) v śpanielskom jazyku, ktoré profesor Martin editoval.
Text a foto: prof. PhDr. Cyril Diatka, CSc. - Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky, FF UKF
 
ceri1
 
ceri2

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem