Príď k nám študovať
Podávanie prihlášok sme predĺžili
do 30. apríla 2020

Desaťročie spolupráce s Univerzitou v Granade

V dňoch 25. – 28. februára 2019 navštívil Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre profesor José García Martin z Granadskej univerzity (Universidad de Granada) v Španielsku. Za vedenie univerzity ho prijala prorektorka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martina Pavlíková, PhD. Predmetom rokovania s prof. Martinom bolo pokračovanie doterajšej úspešnej projektovej a publikačnej spolupráce medzi UKF a Univerzitou v Granade. Profesor Martin predniesol pre študentov FF UKF prednášku s názvom Etika motivácie z filozofickej perspektívy Sorena Kierkegaarda, po ktorej nasledovala zaujímavá diskusia so študentmi. Po prednáške sa uskutočnilo pracovné stretnutie s pedagogickými pracovníkmi UKF, ktorého sa zúčastnil prof. Cyril Diatka, doc. Martin Štúr a prof. Roman Králik. Spolupráca s Univerzitou v Granade trvá 10 rokov a za jej rozvoj bol prof. Martin ocenený Pamätnou medailou FF UKF, ktorú mu v roku 2010 počas konferencie venovanej Kierkegaardovi odovzdala vtedajšia dekanka FF UKF, prof. Zdenka Gadušová. Spolupráca s univerzitou v Granade sa rozvíja najmä prostredníctvom vyžiadaných prednášok, konferencií a spoločných vedeckých publikácií organizovaných Stredoeurópskym výskumným ústavom Sorena Kierkegaarda (www.ceri.sk) a Univerzitou v Granade, ako aj spoločných štúdií v databázovaných časopisoch. Medzi najvýznamnejšie publikácie patrili monografie: Persona y Sociedad (Toronto, 2014) a La herencia de Kierkegaard, los medios de comunicación masiva y el periodismo (Toronto, 2018) v śpanielskom jazyku, ktoré profesor Martin editoval.
Text a foto: prof. PhDr. Cyril Diatka, CSc. - Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky, FF UKF
 
ceri1
 
ceri2
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem