Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte

Deň otvorených dverí aj v tomto roku ponúkol mladým ľuďom vo fáze, kedy robia dôležité životné rozhodnutie, možnosť naživo sa konfrontovať s očakávaniami, ktoré si vytvorili na základe čiastkových a neosobných informácií propagujúcich štúdium v tlačených brožúrach a letákoch alebo prostredníctvom obrazoviek sprítomňujúcich rôzne formy online informácií.

DOD 2019 potvrdil, že pre súčasníka má priama osobná skúsenosť – možnosť „ohmatať si“ konkrétny priestor, stáť tvárou v tvár konkrétnym ľuďom, nasať atmosféru miesta – stále relevantný význam.
Program DOD je z roka na rok bohatší a jednotlivé pracoviská fakulty sa snažia predstaviť všetky svoje študijné programy v čo najjasnejších kontúrach a často v priamej väzbe na možnosti uplatnenia ich absolventov. V tomto roku sa na prezentáciách priamo na katedrách a ústavoch vo vzájomnej spolupráci podieľali pedagógovia, študenti a nie ojedinele aj absolventi našich študijných programov, ktorí sú najpresvedčivejším dôkazom kvality štúdia a potenciálnej úspešnosti v praxi. Úzka spolupráca s absolventmi na propagácii štúdia aj počas Dňa otvorených dverí sa ukazuje byť dobrou voľbou. Mnohé pracoviská vďaka intenzívnej propagácii prostredníctvom návštev stredných škôl, vďaka adresnému rozposielaniu propagačných materiálov ale aj využitiu sociálnych sietí zvýšili návštevnosť prezentácií svojich študijných odborov. Reálny dopad na množstvo skutočných uchádzačov o štúdium bude viditeľný až o pár mesiacov, ale dobrý pocit z úspešnej akcie zaiste inšpiruje mnohých z nás, pedagógov, pre ktorých je zvedavý a motivovaný študent najväčšou výzvou a satisfakciou zároveň.
 
Text: Doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., prodekanka pre vzdelávanie
Foto: Mgr. Peter Horváth, DFF

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem