Príď k nám študovať
Podávanie prihlášok sme predĺžili
do 30. apríla 2020 a elektronicky

Konštantínovo dedičstvo a jeho prezentácia v Nemecku

Na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre si študenti pripomenuli významný dátum v dejinách slovanského písomníctva, a to 14. február, ktorý je venovaný výročiu sv. Konštantína. Sympózium svojimi príhovormi slávnostne otvorili riaditeľ Gymnázia sv. Cyrila a Metoda, Mgr. Radoslav Rusňák, PaedDr. Mária Hlavatá a páter Mgr. Jacek Chrząściel.
Mgr. Renáta Machová, PhD., z Jazykového centra FF UKF predstavila študentom postavenie slovanských jazykov v Nemecku, a to na príklade slovenčiny ako malého európskeho jazyka, ktorý sa vyučuje na prestížnej nemeckej univerzite so 600-ročnou tradíciou v Kolíne nad Rýnom v Severnom Porýní-Westfálsku. Mgr. Renáta Machová, PhD., pôsobila na Inštitúte slavistiky na Kolínskej univerzite ako lektorka slovenského jazyka a kultúry. Študentom priblížila systém prezentácie a osvojovania si slovenčiny ako cudzieho jazyka so zameraním sa na lingvistické špecifiká, akými je morfologická, lexikálna, syntaktická a nemenej dôležitá fonetická kompetencia a princípy interkultúrneho prístupu pri osvojovaní si slovenčiny ako cudzieho jazyka.
Bol to práve sv. Konštantín – spolupatrón Európy – ktorý podnikal misie do sveta a šíril slovanské písomníctvo či už na Morave, v Ríme, v Benátkach, v Panónii. Práve zásluhou sv. Konštantína a Metoda máme možnosť zachovávať túto tradíciu a šíriť slovenčinu aj vďaka štúdiu na univerzitách vo svete.
Na Kolínskej univerzite táto tradícia výučby slovenského jazyka a kultúry pretrváva už 66 rokov. Z Univerzity Konštantína Filozofa pôsobili na nemeckej Kolínskej univerzite piati vedeckí pracovníci, Mgr. Renáta Machová, PhD., Prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., Prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc., Prof. PhDr. Ábel Kráľ, DrSc. a v akademickom roku 2018/2019 je vyslaným lektorom z UKF Mgr. Samuel Koruniak, PhD.
Autorka: Mgr. Renáta Machová, PhD.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem