Konštantínovo dedičstvo a jeho prezentácia v Nemecku

Na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre si študenti pripomenuli významný dátum v dejinách slovanského písomníctva, a to 14. február, ktorý je venovaný výročiu sv. Konštantína. Sympózium svojimi príhovormi slávnostne otvorili riaditeľ Gymnázia sv. Cyrila a Metoda, Mgr. Radoslav Rusňák, PaedDr. Mária Hlavatá a páter Mgr. Jacek Chrząściel.
Mgr. Renáta Machová, PhD., z Jazykového centra FF UKF predstavila študentom postavenie slovanských jazykov v Nemecku, a to na príklade slovenčiny ako malého európskeho jazyka, ktorý sa vyučuje na prestížnej nemeckej univerzite so 600-ročnou tradíciou v Kolíne nad Rýnom v Severnom Porýní-Westfálsku. Mgr. Renáta Machová, PhD., pôsobila na Inštitúte slavistiky na Kolínskej univerzite ako lektorka slovenského jazyka a kultúry. Študentom priblížila systém prezentácie a osvojovania si slovenčiny ako cudzieho jazyka so zameraním sa na lingvistické špecifiká, akými je morfologická, lexikálna, syntaktická a nemenej dôležitá fonetická kompetencia a princípy interkultúrneho prístupu pri osvojovaní si slovenčiny ako cudzieho jazyka.
Bol to práve sv. Konštantín – spolupatrón Európy – ktorý podnikal misie do sveta a šíril slovanské písomníctvo či už na Morave, v Ríme, v Benátkach, v Panónii. Práve zásluhou sv. Konštantína a Metoda máme možnosť zachovávať túto tradíciu a šíriť slovenčinu aj vďaka štúdiu na univerzitách vo svete.
Na Kolínskej univerzite táto tradícia výučby slovenského jazyka a kultúry pretrváva už 66 rokov. Z Univerzity Konštantína Filozofa pôsobili na nemeckej Kolínskej univerzite piati vedeckí pracovníci, Mgr. Renáta Machová, PhD., Prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., Prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc., Prof. PhDr. Ábel Kráľ, DrSc. a v akademickom roku 2018/2019 je vyslaným lektorom z UKF Mgr. Samuel Koruniak, PhD.
Autorka: Mgr. Renáta Machová, PhD.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem