Slávnostná promócia publikácie v Skopje

15. februára 2019 sa pri príležitosti 1150. výročia úmrtia Konštantína Filozofa uskutočnila v Skopje slávnostná promócia publikácie Culture in Transition Countries. Monografia je výsledkom medzinárodnej vedeckej spolupráce Katedry kulturológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Inštitútu macedónskej literatúry Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Skopje. Autorom koncepcie tohto vedeckého počinu bol prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, ThD. (FF) v spolupráci s prof. Majou Jakimovskou-Tošič. Na vedeckom diele, ktoré prezentuje výsledky interdisciplinárne ladeného výskumu kultúrnych aspektov v transformujúcich sa krajinách, sa z našej univerzity podieľali pedagógovia Katedry kulturológie FF doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., Mgr. Katarína Gabašová, PhD., Mgr. Kristína Jakubovská, PhD., Mgr. Erika Moravčíková, PhD., Mgr. Veronika Moravčíková, PhD., Mgr. Jozef Puškár, Mgr. Lucia Valková. Jednou z dvojice editoriek bola Mgr. Katarína Gabašová, PhD.
Na promócii vystúpili so svojimi príhovormi prof. Nikola Jankulovski, rektor Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Skopje, Henrich Markuš, veľvyslanec SR, prof. Maja Jakimovska-Tošič, riaditeľka Inštitútu macedónskej literatúry v Skopje a doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., prodekan Filozofickej fakulty, ktorý z poverenia rektora UKF prof. RNDr. Libora Vozára, CSc. zastupoval našu univerzitu.
V rámci promócie zároveň poctil rektor prof. Nikola Jankulovski našu univerzitu špeciálnym ocenením – Ďakovným listom, ktorý je svedectvom a zhmotnením úzkej spolupráce týchto inštitúcií nielen pri tvorbe prezentovanej publikácie či reflexii cyrilo-metodského diela, ale aj v ďalších oblastiach, predovšetkým v literárnej vede, jazykovede, histórii, filozofii, etike či kulturológii. Rektor Jankulovski vyjadril presvedčenie, že táto plodná a žičlivá inštitucionálna spolupráca bude pokračovať naďalej.
Autorom publikácie srdečne ďakujeme a želáme im, aby ich práca inšpirovala čo najviac čitateľov.
 
skopje
 
Zľava: prof. Maja Jakimovska-Tošič, riaditeľka Inštitútu macedónskej literatúry v Skopje, prof. Nikola Jankulovski, rektor Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Skopje, Henrich Markuš, veľvyslanec SR v Macedónsku.
 
skopje príhovor
Príhovor prodekana pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia FF doc. Martina Hetényiho na slávnostnej promócii publikácie.
 
skopje dakovny list
Doc. Martin Hetényi, prodekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre, preberá Ďakovný list z rúk rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje prof. Nikolu Jankulovského.
 
Text a foto: Doc. Martin Hetényi, PhD.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem