Inovácia tradície a tradícia inovácie v translatologickom výskume

Siedmy ročník medzinárodnej konferencie Tradícia a inovácia v translatologickom výskume VII: Inovácia tradície, tradícia inovácie? organizovanej Katedrou translatológie sa konal vo štvrtok 7.2.2019. Na konferencii svoj výskum prezentovali doktorandi a postdoktorandi zo slovenských i zahraničných univerzít z Českej republiky, Kosova, Moldavska, Poľska či Španielska.
Podujatie sa tradične venovalo rôznym oblastiam translatologického výskumu. Príspevky sa zameriavali najmä na inovatívne prístupy k tradičným modelom skúmania a, naopak, počiatky etablovania bádania v nových oblastiach modernej translatológie. Široké spektrum prezentovaných tém ponúklo nové poznatky v oblasti reedícií klasických textov translatologickej teórie, hodnotenia prekladu i prekladu umeleckých textov. Okrem umeleckého prekladu sa prednášajúci zaoberali i problematikou odborného prekladu v oblasti ekonomických či právnych textov a otázkami ekvivalencie. Podujatie tradične prinieslo i zaujímavé sondy do oblasti konzekutívneho a simultánneho tlmočenia. Posledný blok konferencie bol venovaný intersemiotickému a audiovizuálnemu prekladu. Táto záverečná časť otvorila i mnohé v našom kontexte doposiaľ málo preskúmané otázky – lokalizáciu v preklade či oblasť dostupnosti médií a audiokomentára pre nevidiacich.
Odbornými garantmi sa tento rok stali domáci i zahraniční odborníci na jednotlivé oblasti: prof. Dr. Michaela Albl-Mikasa, prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc., prof. PhDr. Edita Gromová, CSc., prof. PhDr. Peter Kopecký, CSc., prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., prof. Natália Muránska, PhD., prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc., prof. zw. dr hab Teresa Tomaszkiewicz, doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD., doc. RNDr. Dáša Munková, PhD., Réka Eszenyi, PhD., Anna M. Jankowska, PhD., Kristijan Nikolić, PhD., Emília Perez, PhD., Peter Sandrini, PhD., Alina Secara, PhD., PhDr. Tomáš Svoboda, PhD. Práve odborní garanti konferencie poskytli začínajúcim bádateľom mnohé cenné pripomienky a usmernenia pre ďalší výskum. Rovnako podnetnými a inšpirujúcimi boli taktiež samotné príspevkov aj prestávky určené na diskusiu, ktorá pokračovala i po ukončení podujatia.
Konferenciu organizovali tradične doktorandi KTR, a to konkrétne Mgr. Zuzana Jánošíková, Mgr. Mária Koscelníková a Mgr. Jana Ukušová.
Veríme, že pestrý program konferencie skutočne priniesol možnosť na prezentovanie výskumu začínajúcich vedcov a zároveň bude začiatkom ďalších spoluprác.
 
Text: Mgr. Zuzana Jánošíková
Foto: Mgr. Peter Horváth
 
1tai 1
2tai 1
3tai 1
 
 
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem