Letom svetom

Dňa 5. 12. 2018 Katedra rusistiky organizovala Letom svetom alebo mobility očami študentov. Toto podujatie bolo spojené s besedou o možnostiach, skúsenostiach a peripetiách našich študentov na východ od Slovenskej republiky. Ako prvá vystúpila študentka 3. ročníka v odbore učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra a ruský jazyk a literatúra Martina Dvorská, ktorá bola na letnej jazykovej škole v Saratove. Opísala zážitky zo svojej cesty a prízvukovala študentom, že počas svojho pobytu jej vyučujúci odporučili literatúru, ktorá jej pomohla pri písaní bakalárskej práce.
Svoje štúdium a pobyt na Ukrajine nám odprezentovala doktorandka Katedry rusistiky Mgr. Žaneta Zsarnóczaiová, ktorá absolvovala pobyt na Ukrajine dvakrát. Študentom ponúkla cenné rady pri vypĺňaní rôznych tlačív, ktoré sú k vycestovaniu potrebné. Podotkla, že študijné pobyty je možné zrealizovať prostredníctvom organizácií Erasmus a Saia. Upozornila na rozdiely vo vycestovaní v rámci Národného štipendijného programu alebo na základe bilaterálnych dohôd. Taktiež zdôraznila, že okrem spoznávania mentality a kultúry iného národa môžu naši študenti získať jazykový certifikát.
Ako posledná predstavila zahraničný pobyt v Moskve doktorandka Katedry rusistiky Mgr. Mária Bačová, ktorá dvakrát absolvovala jazykovú stáž na Inštitúte Puškina v trvaní dvoch mesiacov. Vravela o tom, ako prebiehalo vyučovanie na Inštitúte, no spomenula aj miesta, ktoré ju v Moskve očarili. Ďakujeme všetkým študentom, ktorí sa podujatia Letom svetomzúčastnili a veríme, že táto beseda im poskytla množstvo cenných informácií spojených s vycestovaním do Ruskej federácie, či na Ukrajinu.
Text: Mgr. Miriama Bilčíková, PhD. (KRUS FF UKF v Nitre)
Foto: Mária Bačová (KRUS FF UKF v Nitre)
krus letom svetom1
krus letom svetom2
krus letom svetom3

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem