Odovzdanie diplomu R. Ch. Bachmannovi

Dňa 6. decembra 2018 odovzdala dekanka Filozofickej fakulty doc. Jarmila Jurová diplom švajčiarskemu dirigentovi, skladateľovi a pedagógovi Robertovi Christianovi Bachmannovi ktorý v akademickom roku 2017/2018 úspešne obhájil dizertačnú prácu v študijnom programe estetika.
Výnimočnosť slávnostného aktu zvýrazňovala skutočnosť, že doktor Bachmann, ktorý počas svojej bohatej kariéry pracoval s mnohými prestížnymi orchestrami (London Philharmonic Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, Záhrebská filharmónia, Budapest Symphony Orchestra, Budapest Philharmonic Orchestra, Ruský národný orchester a i.) a bol vyznamenaný viacerými významnými oceneniami (Rytiersky rád svätého Gregora Veľkého od pápeža Benedikta XVI., cena Pro Cultura Hungarica, dôstojnícky kríž za zásluhy od maďarského prezidenta a i.), si v rámci rozvíjania svojho vzdelania vybral za školiace pracovisko Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF. Umožnili mu to aj jeho záujmy, ktoré siahajú aj mimo hudbu do odlišných umeleckých foriem a konceptov. Je umeleckým fotografom a autorom viacerých odborných publikácií, v ktorých odkrýva výrazové možnosti multikultúrnych interdisciplinárnych projektov. Viacrozmernosť jeho diela sa odzrkadlila tiež v úspešne obhájenej dizertačnej práci s názvom ULURU als konzeptuelle Komposition. Jeho školiteľkou bola doc. PhDr. Renata Beličová, PhD. (ÚLUK).
Text: Martin Hetényi, Prodekan pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia
Foto: Peter Horváth

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem