Cyrilo-metodská tradícia v československých dejinách

Dňa 28. novembra 2018 sa pri príležitosti jubilejných osláv vzniku samostatného československého štátu v Event centre v Starom Měste v Českej republike konala konferencia s názvom Cyrilo-metodská tradícia v novodobých československých dejinách, ktorú podporilo Ministerstvo kultúry Českej republiky. Hlavnými organizátormi boli Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Podujatie sa konalo pod záštitou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libora Vozára, hejtmana Zlínského kraja Jiřího Čunka, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu a starostu mesta Staré Město Josefa Bazalu. Medzi významnými hosťami konferencie boli aj zástupca ekumenického carihradského patriarchátu biskup Paisij Apamejský a honorárny konzul Slovenskej republiky v Českej republike Jaroslav Weigl. Podujatia sa zúčastnili tiež viacerí zástupcovia samospráv, cirkví, kultúrnej i verejnej sféry z obidvoch republík.
Na konferencii aktívne vystúpili z Filozofickej fakulty UKF v Nitre PhDr. Róbert Arpáš, Ph.D.; prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.; Mgr. Martina Lukáčová, PhD. a prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD. Príspevky Petra Ivaniča a Jána Zozuľaka boli výstupom projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja s názvom Štúdium byzantského hodnotového systému a jeho reflexie v slovanskom kultúrnom prostredí (APVV-16-0116).
Autor: Peter Ivanič

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem