Cena rektora za vedeckú a umeleckú činnosť

Dňa 29. novembra 2018 sa v Sieni Konštantína Filozofa uskutočnilo slávnostné odovzdanie Ceny rektora za vedeckú a umeleckú činnosť za rok 2017. Rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. udelil cenu zamestnancom Filozofickej fakulty cenu v kategórii Umelecká tvorba:
  • doc. PhDr. Igorovi Hochelovi, PhD. za básnickú zbierku „Muž na peróne“;
v kategórii Medzinárodné výskumné projekty:
  • doc. Mgr. Štefanovi Beňušovi, PhD. za riešenie projektu US Air Force Office of Scientific Research "Relationship between trust and entrainment in speech“;
v kategórii Za celoživotné dielo:
  • prof. PhDr. Cyrilovi Diatkovi, CSc. za významný prínos v oblasti vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti a rozvoj Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorú viedol od roku 1998 do roku 2017.
Všetký oceneným srdečne gratulujeme.
Text: doc. PhDr. Martin Heténiy, PhD. – prodekan pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia FF
Foto: Lubo Balko – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie R

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem