Katedra anglistiky a amerikanistiky hostila básnikov z Veľkej Británie

V dňoch 12.-14. novembra 2018 sa v priestoroch Katedry anglistiky a amerikanistiky uskutočnil už dvanásty ročník literárno-umeleckého kolokvia, ktoré katedra každoročne organizuje pre svojich študentov. Tematické vymedzenie tohto ročníka sa viazalo na problematiku šťastia v literatúre ako i v umení celkovo, na ktorú reagovali domáci i zahraniční prednášatelia.
Katedra anglistiky a amerikanistiky na podujatie už tradične na podujatie pozýva zaujímavých hostí. V tomto roku okrem iných na kolokviu vystúpili Dr. David Schauffler (USA/Poľsko), ktorý sa ho zúčastňuje pravidelne od roku 2009, či režisérka Jana Mináriková, ktorá so študentami diskutovala o svojich krátkych filmoch. Výnimočnou udalosťou bola prednáška Dr. Roda Menghama (University of Cambridge), odborníka na britskú literatúru, ktorý je zároveň uznávaným básnikom. Dr. Mengham na podujatí predstavil svoju najnovšiu publikáciu Grimspound and Inhabiting Art. Ide o poetickú reflexiu špecifického priestoru, ktorú dopĺňajú krátke esejistické úvahy.
Študenti mali zároveň jedinečnú možnosť zúčastniť sa prednášky a workshopu britskej poetky Dr. Camilly Nelson, ktorá deň po kolokviu vystupovala na festivale Ars Poetica v Bratislave. Camilla Nelson sa venuje konkrétnej poézii, je performerkou, ktorá kreatívne pracuje nielen s jazykom, ale i so zvukom a pohybovou zložkou. Účastníci workshopu si tak mohli na vlastnej koži vyskúšať, ako vzniká poetický performance.
Podujatie sa organizovalo ako jeden z výstupov výskumného projektu VEGA 1/0426/17 Ikonizácia utrpenia a jeho zmyslu v slovesnom, umeleckom a kultúrnom obraze I.
Text a foto: Simona Klimková, Katedra anglistiky a amerikanistiky
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem