Spolupráca s Frankofónnou univerzitnou agentúrou (AUF)

V utorok 20. novembra 2018 predstavil Mgr. Stéphane Tardy, francúzsky lektor na KROM, aktivity a činnosť Frankofónnej univerzitnej Agentúry (AUF) frankofónnym študentom, budúcim učiteľom, prekladateľom a študentom masmediálnych štúdií.
AUF - Agence Universitaire de la Francophonie - Frankofónna univerzitná agentúra je celosvetové združenie frankofónnych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a výskumu, spája 884 univerzít v 111 krajinách a UKF je už dva roky jej súčasťou. Generálne riaditeľstvo pre strednú a východnú Európu sa nachádza v Bukurešti v Rumunsku a ponúka prostredníctvom svojich výziev na predkladanie ponúk osobitné zdroje pre členské univerzity v regióne.
Účelom tohto informačného stretnutia bolo okrem iného zdôrazniť možnosti vzdelávania, mobility, stáží, štipendií a dokumentárnych nástrojov, ktoré môžu byť prospešné pre študentov, ako aj pre učiteľov a výskumných pracovníkov.
Táto prezentácia bola doplnená inými frankofónnymi inštitúciami na Slovensku, ktoré sú významnými zdrojmi pre francúzsky hovoriacich vysokoškolských študentov. Z tohto dôvodu ponúka Francúzsky inštitút na Slovensku množstvo kultúrnych podujatí (akademické konferencie, výstavy ...), francúzske jazykové diplomy Delf / Dalf, dokumentárne zdroje prostredníctvom mediálnej knižnice Culturethèque,informačné zdroje a štipendiá pre mobility študentov.
Campus France Slovakia zdôrazňuje predovšetkým ponuku školení vo Francúzsku a štipendijné príležitosti pre zainteresovaných študentov. K dispozícii je tiež francúzsko-slovenský univerzitný inštitút (SFUI), ktorý spája francúzsky hovoriace subjekty vrátane škôl a univerzít ponúkajúcich výučbu vo francúzštine, francúzske spoločnosti afirmy a inštitúcie. Aktivity a činnosti sa pravidelne organizujú v duchu frankofónie každý rok, ako aj napr. odovzdávanie duálnych francúzsko-slovenských diplomov pre študentov masmediálnych štúdií a translatológie v spolupráci s Univerzitou de Lorraine v Metz a Nancy.
Všetky informácie a linky na tieto inštitúcie sú prístupné na stránke, ktorá bola zriadená len pre tento účel: https://sites.google.com/view/institutions-fr-sk. Záujemci o frankofónne dianie na univerzitnej platforme, študenti aj pedagógovia tam nájdu užitočné a zaujímavé informácie.
Text a foto: Mgr. Stéphane Tardy
Presentation AUF Nitra

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem