Nový Faust s účasťou Katedry germanistiky FF

13. novembra 2018 sa v Mirbachovom paláci v Bratislave konala prezentácia nového vydania Goetheho dramatickej veľbásne Faust. Ide síce o starší preklad Mórica Mittelmanna Dedinského (prvý diel 1966, druhý diel 1968), pridanou hodnotou je však grafická úprava uznávaného štúdia Pergamen, no najmä ilustrácie renomovaného akademického maliara Miroslava Cipára. Takýmto moderným spôsobom Spolok svätého Vojtecha (SSV) širšej čitateľskej verejnosti sprístupnil jeden z najväčších klenotov svetovej literatúry (na konte má už napríklad Exupéryho Citadelu či Manzoniho Snúbencov).
Po úvodnom slove riaditeľa SSV ThDr. Ivana Šulíka, PhD., ktorý žartovne skonštatoval, že „neprečítať si Fausta znamená zomrieť v ťažkom intelektuálnom hriechu“, sa slova zhostila moderátorka Mgr. Martina Grochálová, PhD. Na jej otázky striedavo odpovedali Miroslav Cipár a autor záverečnej štúdie Mgr. Ján Čakanek, PhD. z Katedry germanistiky FF UKF v Nitre. Ten ozrejmil historické, poetické a filozofické súvislosti diela: Kto bol skutočný Faust a čím sa líši od Goetheho fiktívneho Fausta? Aké náboženské motívy v diele nájdeme? Prečo je Faust aj po vyše dvoch storočiach od jeho prvého vydania v nemčine stále aktuálny? Z odpovedí vyvstali paralely s Knihou Jób, takisto s nemeckým idealizmom (Hegel, Schelling, Schopenhauer), ale aj Goetheho vlastný filozofický vklad, keď asketického stredovekého vedca pretransformoval na novodobého voluntaristu, muža činu.
Miroslav Cipár objasnil zámer svojich ilustrácií (v knihe ich nájdeme vyše štyridsať; jedna z najvýznamnejších nechýba ani na vnútornej strane prebalu), totiž poodhaliť podtextové a nadtextové priestory príbehu, no zároveň im ponechať pôvodnú tajomnosť. Majstrovi Cipárovi sa to podarilo s geniálnou ľahkosťou, aká je vlastná iba zrelému pohľadu po dôkladnom štúdiu diela. Takto nadviazal na svojho učiteľa Vincenta Hložníka, ktorý ilustroval prvé kompletné slovenské vydanie Fausta spred päťdesiatich rokov. Kniha je teda okrem iného aj vzácnym umeleckým svedectvom medzigeneračného odovzdávania faustovského odkazu.
Úroveň podujatia zvyšovalo aj zloženie hľadiska, v ktorom o. i. sedel aj Ľubomír Feldek. Úryvok z Fausta prečítal herec Štefan Bučko, na klavíri zahrala Nataša Cipárová. V kuloároch sa rozprúdila živá debata; zúčastnení si mohli knihu kúpiť na mieste.
Časť z odpovedí, ktoré zazneli počas prezentácie, si mohli už 8. novembra 2018 vypočuť poslucháči Rádia Lumen.
Text: Mgr. Ján Čakanek, PhD. – Katedra germanistiky FF
Foto: Erika Litváková
faust
faust2
faust3

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem