Príď k nám študovať
Podávanie prihlášok sme predĺžili
do 30. apríla 2020 a elektronicky

Prvý ročník Celoslovenskej študentskej vedecko-odbornej konferencie v odbore etika na KVAE FF UKF v Nitre

Na podnet Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre, ktorá iniciovala vznik Celoslovenskej študentskej vedecko-odbornej konferencie v odbore etika, sa uskutočnil pracovný seminár, ktorý bol výsledkom záujmu a pozitívnej spätnej väzby od všetkých oslovených katedier etiky na Slovensku, bez súhlasu a účasti ktorých by vznik tejto celoslovenskej súťaže nebol možný. Prvým krokom bola organizácia pracovného seminára k organizácii prvého ročníka Celoslovenskej študentskej vedecko-odbornej konferencie (ŠVOK) v odbore etika, ktorý sa konal dňa 5.11.2018 na pôde KVAE FF UKF v Nitre. Okrem hosťujúcej KVAE FF UKF v Nitre (prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.; doc. PhDr. Peter Korený, PhD.; Mgr. Ciprian Turčan, PhD.; Mgr. Lívia Šebíková, PhD.) sa rokovania zúčastnili zástupkyne a zástupcovia Katedry etiky a morálnej filozofie z Trnavskej Univerzity v Trnave (prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.; doc. PhDr. Eva Orbanová, PhD.), Katedry etiky a aplikovanej etiky z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (PhDr. Andrea Klimková, PhD.) a Katedry aplikovanej etiky z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (doc. PhDr. Ľubov Vladyková, PhD.; Mgr. Lucia Heldáková). Podporu a záujem participovať vyjadril aj Inštitút etiky a bioetiky Prešovskej Univerzity v Prešove. Cieľom stretnutia bolo prerokovať organizačné a inštitucionálne zabezpečenie prvého celoslovenského ročníka ŠVOK v odbore etika, ktorá sa bude konať už v tomto akademickom roku 2018/2019 a ktorého organizátorom bude práve KVAE FF UKF v Nitre. Na základe diskusie v rámci realizovaného seminára sa zástupkyne príslušných katedier zhodli, že sa toto podujatie stáva spoločným projektom, ktoré je nielen ako celoslovenská súťaž príležitosťou pre rozvíjanie sociálnych a odborných kompetencií študentov a študentiek z odboru etika, ale ktoré môže byť aj základnou platformou pre zintenzívnenie kooperácie medzi katedrami etiky a etickej výchovy na Slovensku.
Text a foto: prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
kvae konferencia1
kvae konferencia2
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem