Prvý ročník Celoslovenskej študentskej vedecko-odbornej konferencie v odbore etika na KVAE FF UKF v Nitre

Na podnet Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre, ktorá iniciovala vznik Celoslovenskej študentskej vedecko-odbornej konferencie v odbore etika, sa uskutočnil pracovný seminár, ktorý bol výsledkom záujmu a pozitívnej spätnej väzby od všetkých oslovených katedier etiky na Slovensku, bez súhlasu a účasti ktorých by vznik tejto celoslovenskej súťaže nebol možný. Prvým krokom bola organizácia pracovného seminára k organizácii prvého ročníka Celoslovenskej študentskej vedecko-odbornej konferencie (ŠVOK) v odbore etika, ktorý sa konal dňa 5.11.2018 na pôde KVAE FF UKF v Nitre. Okrem hosťujúcej KVAE FF UKF v Nitre (prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.; doc. PhDr. Peter Korený, PhD.; Mgr. Ciprian Turčan, PhD.; Mgr. Lívia Šebíková, PhD.) sa rokovania zúčastnili zástupkyne a zástupcovia Katedry etiky a morálnej filozofie z Trnavskej Univerzity v Trnave (prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.; doc. PhDr. Eva Orbanová, PhD.), Katedry etiky a aplikovanej etiky z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (PhDr. Andrea Klimková, PhD.) a Katedry aplikovanej etiky z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (doc. PhDr. Ľubov Vladyková, PhD.; Mgr. Lucia Heldáková). Podporu a záujem participovať vyjadril aj Inštitút etiky a bioetiky Prešovskej Univerzity v Prešove. Cieľom stretnutia bolo prerokovať organizačné a inštitucionálne zabezpečenie prvého celoslovenského ročníka ŠVOK v odbore etika, ktorá sa bude konať už v tomto akademickom roku 2018/2019 a ktorého organizátorom bude práve KVAE FF UKF v Nitre. Na základe diskusie v rámci realizovaného seminára sa zástupkyne príslušných katedier zhodli, že sa toto podujatie stáva spoločným projektom, ktoré je nielen ako celoslovenská súťaž príležitosťou pre rozvíjanie sociálnych a odborných kompetencií študentov a študentiek z odboru etika, ale ktoré môže byť aj základnou platformou pre zintenzívnenie kooperácie medzi katedrami etiky a etickej výchovy na Slovensku.
Text a foto: prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
kvae konferencia1
kvae konferencia2

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem