Diskutovali o sociálne vylúčených komunitách

Perspektíva menšín a menšinová žurnalistika boli predmetom diskusie, ktorá sa uskutočnila v pondelok 12. novembra 2018 v priestoroch Filozofickej fakulty UKF v Nitre na ulici Boženy Slančíkovej.
Diskusie sa zúčastnili odborníci na problematiku sociálne vylúčených komunít: Jarmila Lajčáková z Centra pre výskum etnicity a komunikácie, René Lužica z Ústavu romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Peter Ivanič z neziskovej organizácie Človek v ohrození a Milan Hronec z nadácie Ekopolis, ktorá sa, okrem iných aktivít, zameriava aj na program rozvoja rómskych komunít.
Hostia hovorili o stereotypoch, predsudkoch, obraze Rómov v médiách, ako aj o skutočnom živote rómskej menšiny, ktorý sa neraz veľmi odlišuje od mediálneho obrazu, či o politike štátu voči Rómom. Diskutujúci zdôraznili potrebu zmeniť postoj spoločnosti a médií voči rómskej menšine, ako aj požiadavku riešenia problematiky sociálne vylúčených komunít. Študentom žurnalistiky, politológie, ich pedagógom a verejnosti predstavili úspešné projekty integrácie sociálne vylúčených komunít. V rámci diskusie zazneli rôzne názory na možnosť aplikácie lokálnych úspechov integrácie do celoštátneho konceptu, ako aj na vplyv médií na postoj spoločnosti k Rómom.
Súčasťou diskusie bolo premietanie filmu UPre: skutočné rómske odpovede o úspešných projektoch zameraných na znižovanie sociálneho vylúčenia komunít v pracovnej oblasti.
Diskusia sa uskutočnila v rámci projektov Globálne rozvojové vzdelávanie pre budúcich novinárov a Objektívne zobrazovanie rozvojových tém v masmédiách (UGA), na ktorom participujú nezisková organizácia Človek v ohrození a Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Projekt podporila agentúra SlovakAid.
Text: Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD.
 
 
mensiny.00 03 21 22.Still003mensiny.00 02 12 07.Still002

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem