Celoslovenské ocenenie Literárneho fondu za práce ŠVOUČ Filozofickej fakulty

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu na svojom zasadnutí 27. 9. 2018 udelil Prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v akademickom roku 2017/2018. S potešením sme prijali správu, že medzi ocenenými nechýbali ani študenti Filozofickej fakulty.
Ocenenie získali:
  • Mgr. Sandra Tarrová: Kultúrne citlivé tlmočenie: Komunitné tlmočenie v konaní o udelenie azylu (školiteľ: Mgr. Soňa Hodáková, PhD.)
  • Bc. Dana Koľová: Výskum terénnych názvov obce Torysa (školiteľ: Mgr. Tomáš Bánik, PhD.)
  • Bc. Patrik Bandúr: Islamský terorizmus a jeho prejavy na africkom kontinente (školiteľ: PhDr. Mária Kočnerová, PhD.)
  • Bc. Mária Molnárová: Čo sa skrýva medzi riadkami? (Moja milovaná Uršuľka) (školiteľ: PhDr. Ľudovít Marci, PhD.)
  • Mgr. Mária Takáčová: Hrad Hričov (školiteľ: PhDr. Pavol Steiner, PhD.)
  • Mgr. Andrea Olejárová: Naratív digitálnych hier a ich potenciál ako plnohodnotnej umeleckej formy (školiteľ: Mgr. Erika Moravčíková, PhD.)
  • Slavomíra Voľanská: Príležitosti uplatnenia tradičného odevu v Heľpe v súčasnosti (školiteľ: prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.)
  • Bc. Lenka Mičányiová: Motivácie a predstavy budúcich absolventov o uplatnení sa na trhu práce (školiteľ: Mgr. Marcela Šarvajcová, PhD.
  • Bc. Ema Zákalická: Fenomén A' capella na Slovensku a vo svete (školiteľ: PhDr. Marcel Mudrák, PhD.)
  • Mgr. Veronika Szabóová: Krízová komunikácia ako súčasť PR a analýza konkrétneho prípadu komunikácie v kríze (školiteľ: Prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.)
Oceneným gratulujeme za úspešnú reprezentáciu fakulty a univerzity a prajeme im mnoho ďalších tvorivých nápadov a úspechov. Tento úspech by nebolo možné dosiahnuť bez náležitej odbornej pomoci našich školiteľov, ktorým patrí naše úprimné poďakovanie.
 
Autor: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem