Filozofická fakulta na festivale Lingvafest 2018

Dňa 28.9.2018 sa konal prvý ročník jazykového festivalu s názvom Lingvafest, ktorý bol organizovaný Ekonomickou univerzitou v Bratislave s cieľom vytvoriť podnetné a inšpiratívne prostredie venované oslave cudzích jazykov. Túto výzvu prijali a následne realizovali viaceré katedry Filozofickej fakulty UKF v Nitre.
Katedru anglistiky a amerikanistiky reprezentovali doc. PhDr. Mária Hricková, PhD. a interná doktorandka Mgr. Ivana Horváthová. Pre účastníkov festivalu si pripravili workshop s názvom „Objavovanie angličtiny s Leonardom Cohenom“ (Discovering English with Leonard Cohen), ktorý v sebe spájal hudbu, kreatívne myslenie a jedinečnú poéziu v podobe pútavých aktivít s cieľom rozvíjania jazykových zručností v anglickom jazyku, sebavedomia a predstavivosti u zúčastnených participantov. Druhý workshop s názvom „Je možné rozprávať anglicky plynulejšie?“ (Is it possible to speak English more fluently?) realizovala Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD. Počas jej workshopu mali účastníci možnosť zažiť interaktívnu komunikatívnu hodinu v angličtine s použitím alternatívnych foriem a prístupov k vyučovaniu. Workshop bol pre účastníkov zaujímavý najmä z dôvodu ich neustálej vzájomnej spolupráce a radosti z používania anglického jazyka.
Jazykového festivalu sa zúčastnila aj Katedra romanistiky. Program románskych jazykov odštartoval Ateliér tvorivého písania - „Petit atelier d’écriture créative“ Mgr. Silvie Rybárovej, PhD. a Mgr. Stéphana Tardyho, zameraný na tvorivú aktivitu účastníkov a prezentáciu ich tvorby. Jeho cieľom bolo precvičiť si techniky tvorivého písania vo francúzskom jazyku, prezentovať pútavú formu učenia sa cudzích jazykov a priblížiť francúzsku kultúru. Pre priaznivcov festivalu boli rovnako pripravené aj ochutnávky jazykov v podobe rýchlokurzov španielčiny a taliančiny. Cieľom rýchlokurzu ,,Hablemos español s mexickou políciou“ v podaní lektoriek Mgr. Zuzany Civáňovej, PhD. a Mgr. Moniky Brezovákovej bolo za pomoci audiovizuálnej techniky a priamej metódy humorne a pútavo naučiť účastníkov festivalu základné frázy s využitím aktuálnej slovnej zásoby španielskeho jazyka. Podobne kreatívnym spôsobom bol pripravený aj rýchlokurz ,,Taliančina pre náhodných turistov“. Dr. Mirta Ćurković a Dr. Paolo di Vico komunikačnou metódou oboznámili zúčastnených s potrebnou slovnou zásobou či frázami z oblasti cestovania.
Za Katedru germanistiky boli prítomní Mgr. Ervín Weiss, PhD., Mgr. Ing. Svetlana Stančeková a Mgr. Anikó Ficzere. Katedra germanistiky predstavila svoje študijné programy a záujemcovia sa taktiež mohli zapojiť do vedomostnej súťaže, ktorú vytvorili študenti katedry o reáliách nemecky hovoriacich krajín a o Slovensku. V popoludňajších hodinách viedli menovaní zástupcovia literárny workshop zameraný na súčasnú nemeckú literatúru pre deti, ktorý bol určený pre žiakov, študentov aj učiteľov, ktorí sa chceli dozvedieť niečo viac o diele Momo a jeho autorovi, ktorým je Michael Ende. V rámci festivalu bol predstavený aj projekt APVV s názvom ,,Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku“, ktorý sa rieši na Filozofickej fakulte a Fakulte stredoeurópskych štúdií a zodpovednou riešiteľkou je doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
V sobotu mala na Lingvafeste zastúpenie aj Katedra translatológie FF UKF. PhDr. A. Zahorák, PhD. v interaktívnej prednáške venovanej audiovizuálnemu prekladu oboznámil účastníkov festivalu so špecifikami dabingu a titulkovania ako aj s možnosťami štúdia a následného uplatnenia audiovizuálnych prekladateľov v mediálnej praxi. Spoločne s Mgr. K. Welnitzovou, PhD. viedli workshop, na ktorom si študenti mohli vyskúšať preklad umeleckého textu (z angličtiny a z nemčiny) a zistiť, čo všetko môže prekladateľa prekvapiť pri jeho práci.
Text a foto: Mgr. Ivana Horváthová, Mgr. Monika Brezováková, Ing. Mgr. Svetlana Stančeková, Mgr. Anikó Ficzere, PhDr. Andrej Zahorák, PhD.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem