Jazykové centrum otvorilo kurz slovenčiny

Jazykové centrum pod vedením riaditeľky prof. PaedDr. Eleny Zelenickej, PhD., organizuje kurz slovenského jazyka pre ukrajinských a ruských študentov v priestoroch Filozofickej fakulty v čase od 10. 9. 2018 do 21. 9. 2018. Na organizačnom zabezpečení kurzu sa podieľali prodekanka pre vzdelávanie v interných formách štúdia doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD., a prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj PhDr. Ľuboš Török, PhD. Slávnostného otvorenia kurzu sa zúčastnil dekan FF UKF prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. Výučbu v dopoludňajších hodinách vedú dve vyučujúce Mgr. Renáta Machová, PhD., a Mgr. Alica Ternová, PhD. O kultúrny program v popoludňajších hodinách sa postará Mgr. Oľga Csalová, PhD. Jazykový kurz predstavuje pre študentov jazykovú prípravu na denné štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v akademickom roku 2018/2019.

Text: Mgr. Renáta Machová, PhD. – Jazykové centrum
Foto: Mgr. Peter Horváth, Mgr. Renáta Machová, PhD.

jazykove centrum6

jazykove centrum9

jazykove centrum11 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem