Obhajoba dizertačnej práce Roberta Christiana Bachmanna

V pondelok 27. 8. 2018 sa na pôde Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie konala obhajoba dizertačnej práce ULURU als konzeptuelle Komposition v odbore 2.1.6 Estetika švajčiarskeho dirigenta, skladateľa a pedagóga Roberta Christiana Bachmanna (1944). Jeho odborný hudobný životopis sa začal štúdiom kompozície u švajčiarskeho skladateľa a folkloristu Alfreda Leonza Gassmanna. Prvé skúsenosti s dirigentským umením získal ako asistent Rafaela Kubelíka na Medzinárodnom Luzernskom hudobnom festivale a majstrovský titul získal v roku 1968 v Berlíne u profesora Herberta Ahlendorfera a Herberta von Karajana. Od roku 1980 pracoval s mnohými prestížnymi orchestrami, napr. s London Philharmonic Orchestra či Royal Philharmonic Orchestra. V roku 1992 bol pozvaný dirigovať Concert for Freedom and Peace pre Chorvátsko a Balkán v spolupráci so Zagrebskou filharmóniou. V roku 1993 sa začala jeho spolupráca s maďarskými orchestrami, okrem iného Budapest Symphony Orchestra a Budapest Philharmonic Orchestra, v roku 1999 sa stal dirigentom Ruského národného orchestra.
V roku 2006 získal Robert Christian Bachmann vyznamenanie Rytiersky rád svätého Gregora Veľkého od pápeža Benedikta XVI. za jeho prácu v oblasti šírenia kresťanských hodnôt a porozumenia v oblasti kultúry a za efektívnu snahu o dosahovanie harmónie medzi národmi a medzikultúrne porozumenie. V roku 2011 obdržal prestížnu cenu Pro Cultura Hungarica a o rok neskôr ho maďarský prezident János Áder vyznamenal dôstojníckym krížom za zásluhy.
Umelecké záujmy Roberta Christiana Bachmanna siahajú aj mimo hudbu, do odlišných umeleckých foriem a konceptov, zvlášť je fascinovaný výrazovými možnosťami multikultúrnych interdisciplinárnych projektov, čoho dôkazom je práve aj úspešne obhájená dizertačná práca. Jej školiteľkou bola doc. PhDr. Renata Beličová, PhD. (ÚLUK) a na jej oponovanie boli prizvaní odborníci z oblasti hudobnej teórie a praxe: hudobný skladateľ a muzikológ prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc., etnomuzikológ a systematik hudobnej vedy prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc., hudobný skladateľ doc. Mgr. art. Marek Piaček, ArtD. a v pozícii experta z praxe hudobný skladateľ Peter Zagar. Účasť v komisii prijal aj etnomuzikológ prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. Ďakujeme všetkým zúčastneným.
 
 
Materiál pripravil: ÚLUK
Foto: Mgr. Jalal Al-Ali, PhD.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem