FF UKF na Svetovom Filozofickom Kongrese v Číne

V dňoch 13.- 20. augusta 2018 sa v hlavnom meste Číny, v Pekingu, konal 24. Svetový Filozofický Kongres (foto 1). Univerzitu Konštantína Filozofa na kongrese svojou prednáškou reprezentoval prof. Roman Králik, ThD. (foto 2), riaditeľ Stredoeurópskeho výskumného ústavu Sorena Kierkegaarda v Nitre (FF UKF). Prof. Roman Králik reprezentoval UKF v medzinárodnej sekcii, ktorú organizoval prof. Abrahim Khan, Dr.h.c. (Kierkegaard Circle, University of Toronto) pod názvom Kierkegaard’s Works of Love as Resource for Learning to Be Human. V tejto výzmanej medzinárodnej sekcii prednášali aj Dr. Igor Tavilla (Taliansko), prof. Pia Soltoft (Dánsko), Dr. Primož Repar (Slovinsko) a Xiaozheng Huang (Čína).
Na kongrese bolo prítomných takmer 6000 filozofov z celého sveta. Vystúpenia účastníkov kongresu boli venované súčasným filozofickým otázkam a výzvam, ako aj aktuálnym filozofickým témam.
Na podnet prof. Abrahima Khana, Dr.h.c. (foto 3) bolo zorganizovaných niekoľko zaujímavých stretnutí, počas ktorých bol zviditeľnený nielen Stredoeurópsky výskumný ústav Sorena Kierkegaarda pri FF UKF v Nitre. Predmetom diskusie bol aj ďalší rozvoj ústavu a nové perspektívy v oblasti rozvíjania medzinárodných vzťahov medzi UKF a partnerskými inštitúciami z celého sveta. Pracovné stretnutia vytvorili priestor pre nadviazanie ďalších medzinárodných kontaktov s kolegami z Ázie (Korea, Čina, India, Japonsko). Zaujímavé bolo tiež stretnutie s prof. Patriciou Hungtington (Arizona State University, USA) (foto 4), ktorá prejavila záujem o medzinárodnú spoluprácu s našou univerzitou. Najvýznamnejšia súčasná bádateľka a prekladateľka Sorena Kierkegaarda, Dr. Wang Qi (General Secretary, Chinese Society for History of Foreign Philosohy) usporiadala slávnostnú večeru, na ktorú boli pozvani prednášajúci zo skupiny, ktorú viedol na kongrese prof. Arahim Khan. Medzi VIP pozvaných hostí patril aj prof. Roman Králik.
FF UKF na kongrese reprezentoval aj doc. Richard Sťahel (FF UKF) a doc. Michal Valčo (FF UKF). Organizácia kongresu mala vynikajúcu úroveň, a to najmä zásluhou stoviek dobrovoľníkov a bola ukončená veľkolepým kultúrnym programom.
 
KAET filozoficky kongres cina 1
 
KAET filozoficky kongres cina 2
 
KAET filozoficky kongres cina 3
 
KAET filozoficky kongres cina 4
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD.
poverená výkonom činností prorektora pre medzinárodné vzťahy
Foto: prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, ThD.
Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF
Riaditeľ CERI.sk

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem