Filozofická fakulta úspešná pri získaní projektov APVV vo VV 2017

Filozofická fakulta dosiahla pozoruhodný úspech pri schvaľovaní nových projektov APVV so začiatkom riešenia v roku 2018. V rámci Verejnej výzvy vyhlásenej APVV bolo pracovníkmi fakulty podaných 7 nových projektov v pozícii žiadateľa a 2 projekty v pozícii partnera.  Z nich boli rozhodnutím agentúry finančne podporené nasledovné projekty:
  • Tematologická interpretácia, analýza a systemizácia arcinaratívov ako semiotických modelov životného sveta a existenciálnych stratégií“ (zodpovedný riešiteľ prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., Ústav literárnej a umeleckej komunikácie),
  • Kultúrny produkt regionálneho múzea v kontexte objektívnej spoločenskej potreby: Život v totalite v rokoch 1939 – 1945“ (zodpovedný riešiteľ Mgr. Miroslav Palárik, PhD., Katedra histórie),
  • Perspektívy vývoja súčasnej religiozity na Slovensku“ (zodpovedný riešiteľ doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD., Katedra náboženských štúdií),
  • Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku“ (zodpovedná riešiteľka doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., Katedra germanistiky, v spolupráci s FSŠ),
  • Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska“ (v partnerstve s Archeologickým ústavom SAV, zodpovedná riešiteľka na FF doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., Katedra archeológie).
Na Filozofickej fakulte sa pritom v rámci predchádzajúcich všeobecných výziev APVV aktuálne rieši už 5 projektov v oblastiach základného a aplikačného výskumu (2 z nich v spolupráci s pracovníkmi FPV a PF). Vysoká úspešnosť fakulty v získavaní výskumných grantov v najdôležitejšej národnej grantovej agentúre vypovedá o kvalitnej systematickej príprave projektov a o širšom odbornom uznaní erudovanosti riešiteľských kolektívov fakulty.
 
doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem