Príď k nám študovať
Podávanie prihlášok sme predĺžili
do 30. apríla 2020

Filozofická fakulta úspešná pri získaní projektov APVV vo VV 2017

Filozofická fakulta dosiahla pozoruhodný úspech pri schvaľovaní nových projektov APVV so začiatkom riešenia v roku 2018. V rámci Verejnej výzvy vyhlásenej APVV bolo pracovníkmi fakulty podaných 7 nových projektov v pozícii žiadateľa a 2 projekty v pozícii partnera.  Z nich boli rozhodnutím agentúry finančne podporené nasledovné projekty:
  • Tematologická interpretácia, analýza a systemizácia arcinaratívov ako semiotických modelov životného sveta a existenciálnych stratégií“ (zodpovedný riešiteľ prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., Ústav literárnej a umeleckej komunikácie),
  • Kultúrny produkt regionálneho múzea v kontexte objektívnej spoločenskej potreby: Život v totalite v rokoch 1939 – 1945“ (zodpovedný riešiteľ Mgr. Miroslav Palárik, PhD., Katedra histórie),
  • Perspektívy vývoja súčasnej religiozity na Slovensku“ (zodpovedný riešiteľ doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD., Katedra náboženských štúdií),
  • Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku“ (zodpovedná riešiteľka doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., Katedra germanistiky, v spolupráci s FSŠ),
  • Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska“ (v partnerstve s Archeologickým ústavom SAV, zodpovedná riešiteľka na FF doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., Katedra archeológie).
Na Filozofickej fakulte sa pritom v rámci predchádzajúcich všeobecných výziev APVV aktuálne rieši už 5 projektov v oblastiach základného a aplikačného výskumu (2 z nich v spolupráci s pracovníkmi FPV a PF). Vysoká úspešnosť fakulty v získavaní výskumných grantov v najdôležitejšej národnej grantovej agentúre vypovedá o kvalitnej systematickej príprave projektov a o širšom odbornom uznaní erudovanosti riešiteľských kolektívov fakulty.
 
doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem