Príď k nám študovať
Podávanie prihlášok sme predĺžili
do 30. apríla 2020

O Slovensku v angličtine – kreatívny deň na ZŠ Tribečská, Topoľčany

22. júna 2018 sa sedem študentov Filozofickej fakulty dvojodborového učiteľského študijného programu anglický jazyk v kombinácii pod vedením doktorandky Mgr. Ivany Horváthovej podujalo na netradičný experiment. Barbora Kornhauserová, Patrik Lörinc, Bc. Jana Havettová, Lucia Maková, Bc. Lenka Šubová, Bc. Veronika Kyjaková a Františka Kupkovičová navštívili ZŠ Tribečská, Topoľčany, aby pripravili žiakom tretieho ročníka edukačné podujatie o Slovensku, realizované netradične v anglickom jazyku.
Téma Slovenska bola rozčlenená do štyroch oblastí, a to slovenský šport, Vysoké Tatry, slovenské jedlá a ľudové tradície. Počas piatkového dopoludnia si deti vyskúšali tvorbu pestrofarebných plagátov, koláží, rytmických piesní a ukazovačiek, scénok, ale i prípravu doliek, „jedla našich starých mám“ (The food of our grandmothers).
Najväčšou odmenou pre nás boli šťastné a spokojné tváre detí, učiteľov i vedenia školy, ktorí skonštatovali, že dopoludnie v anglickom jazyku sa nenieslo len v duchu obyčajného spestrenia dennej rutiny deťom, ale priebeh i záverečný výstup podujatia bol kvalitatívne (obsahovo i jazykovo) na veľmi dobrej úrovni.
Na záver by sme sa chceli poďakovať pani riaditeľke Základnej školy Tribečská, Topoľčany Mgr. Anne Krajčíkovej za súhlas realizovať anglický deň v priestoroch školy, pani učiteľkám, ktoré v každej zo štyroch skupín konali dozor, externej doktorandke Mgr. Martine Juričkovej, ktorá pôsobí ako učiteľka na vyššie uvedenej základnej škole, za pozvanie a aktívnu spoluprácu počas prípravy podujatia a prípravu učebných pomôcok. Poďakovanie patrí i samotným študentom, budúcim učiteľom, Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za ich aktívnu participáciu a zanietenie počas celej prípravy podujatia. Po úspešnom odprezentovaní záverečných výstupov študenti dodali, že realizácii podujatia predchádzala neľahká príprava, avšak jeho výsledok za to nepochybne stál.
 
 
Text: Mgr. Ivana Horváthová (interná doktorandka, FF UKF, KAA), doc. PhDr. Mária Hricková, PhD.
Foto: Bc. Veronika Kyjaková, Barbora Kornhauserová
 
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem