O Slovensku v angličtine – kreatívny deň na ZŠ Tribečská, Topoľčany

22. júna 2018 sa sedem študentov Filozofickej fakulty dvojodborového učiteľského študijného programu anglický jazyk v kombinácii pod vedením doktorandky Mgr. Ivany Horváthovej podujalo na netradičný experiment. Barbora Kornhauserová, Patrik Lörinc, Bc. Jana Havettová, Lucia Maková, Bc. Lenka Šubová, Bc. Veronika Kyjaková a Františka Kupkovičová navštívili ZŠ Tribečská, Topoľčany, aby pripravili žiakom tretieho ročníka edukačné podujatie o Slovensku, realizované netradične v anglickom jazyku.
Téma Slovenska bola rozčlenená do štyroch oblastí, a to slovenský šport, Vysoké Tatry, slovenské jedlá a ľudové tradície. Počas piatkového dopoludnia si deti vyskúšali tvorbu pestrofarebných plagátov, koláží, rytmických piesní a ukazovačiek, scénok, ale i prípravu doliek, „jedla našich starých mám“ (The food of our grandmothers).
Najväčšou odmenou pre nás boli šťastné a spokojné tváre detí, učiteľov i vedenia školy, ktorí skonštatovali, že dopoludnie v anglickom jazyku sa nenieslo len v duchu obyčajného spestrenia dennej rutiny deťom, ale priebeh i záverečný výstup podujatia bol kvalitatívne (obsahovo i jazykovo) na veľmi dobrej úrovni.
Na záver by sme sa chceli poďakovať pani riaditeľke Základnej školy Tribečská, Topoľčany Mgr. Anne Krajčíkovej za súhlas realizovať anglický deň v priestoroch školy, pani učiteľkám, ktoré v každej zo štyroch skupín konali dozor, externej doktorandke Mgr. Martine Juričkovej, ktorá pôsobí ako učiteľka na vyššie uvedenej základnej škole, za pozvanie a aktívnu spoluprácu počas prípravy podujatia a prípravu učebných pomôcok. Poďakovanie patrí i samotným študentom, budúcim učiteľom, Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za ich aktívnu participáciu a zanietenie počas celej prípravy podujatia. Po úspešnom odprezentovaní záverečných výstupov študenti dodali, že realizácii podujatia predchádzala neľahká príprava, avšak jeho výsledok za to nepochybne stál.
 
 
Text: Mgr. Ivana Horváthová (interná doktorandka, FF UKF, KAA), doc. PhDr. Mária Hricková, PhD.
Foto: Bc. Veronika Kyjaková, Barbora Kornhauserová
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem