Univerzita 21.2.2019 otvorí svoje priestory uchádzačom o štúdium a verejnosti...

Univerzita 21.2.2019 otvorí svoje priestory uchádzačom o štúdium a verejnosti...

Návšteva študentov z Ukrajiny

Dňa 11. júna 2018 nás navštívili študenti stredných škôl z mesta Dnepropetrovsk na Ukrajine, ktorí sa zaujímajú o štúdium na našej univerzite. Zahraniční študenti si počas svojho pobytu prešli jednotlivé fakulty univerzity a stretli sa aj s rektorom prof. RNDr. Ľubomírom Zelenickým, CSc.

Na Filozofickej fakulte UKF v Nitre študentov privítali prodekani doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD. a PhDr. Ľuboš Török, PhD., ktorí ich informovali o možnostiach štúdia na fakulte, predstavili jej organizačnú štruktúru a priestory fakulty. Keďže sa študenti okrem iného zaujímali aj o učiteľské a neučiteľské jazykové programy, lákadlom pre nich boli aj špecializované laboratória pre preklad a tlmočenie.
Veríme, že návšteva fakulty a mesta Nitry viacerých z nich utvrdila v túžbe študovať u nás a o rok si k nám podajú prihlášku na štúdium.
Text: PhDr. Ľuboš Török, PhD.
Foto: PhDr. Ľuboš Török, PhD.
dff navsteva ukrajina
 
dff navsteva ukrajina2

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem