Slovenčina ako slovanské esperanto

V letnom semestri 2017/2018 sa zahraniční študenti na FF UKF v Nitre pravidelne stretávali na kurze slovenského jazyka, kde sa zdokonaľovali v jazyku krajiny, ktorú si vybrali na svoje semestrálne štúdium. Na jazykový kurz sa prihlásili študenti zo slovanských krajín, ktorí sa dorozumievali celý čas v slovanskom esperante – v slovenčine. Jazykové centrum Filozofickej fakulty UKF zorganizovalo pre študentov záverečné stretnutie s pestrým programom zameraným na rozličné aktivity približujúce slovenskú kultúru. Folklórny súbor Ponitran otvoril slávnostné stretnutie. Oba tanečné páry sa zapojili spolu so zahraničnými študentmi do hľadania odpovedí v kvíze Spoznaj Slovensko! Stretnutie bolo venované aj spomienke na významného slovenského spisovateľa. Celý literárny blok sa niesol pod názvom Hommage à Peter Krištúfek. Všetci študenti preložili do svojho materinského jazyka úryvok z Krištúfkovej knihy Šepkár. Vznikli tak zaujímavé texty v bulharčine, macedónčine, ukrajinčine, poľštine a češtine. Aby interkultúrne vzťahy prenikli všetky zmysly, na stole nechýbala ochutnávka slovenských špecialít. Multikultúrne zážitky umocnil záverečný spevácky program, do ktorého sa zapojili slovenskí folkloristi so zahraničnými študentmi. Ako lektorka slovenského jazyka som najviac ocenila prekonanie jazykovej bariéry študentov a vzájomné obohacovanie sa študentov o špecifiká ich kultúr v rámci interkultúrnej komunikácie na jazykovom kurze.
JC esperanto
Text: Mgr. Renáta Machová, PhD., Jazykové centrum FF UKF
Foto: Mgr. Renáta Machová, PhD.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem