Predkladanie žiadostí na mobility Národného štipendijného programu na LS 2018/19 - termín do 31.10.2018. Ďalšie info www.stipendia.sk

 

Snáď v celom meste nikto nezachvel sa...

 

doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.

 

25.10.2018, Akropola FF

Letná škola slovenského jazyka už po druhýkrát

Jazykové centrum FF UKF pod vedením prof. PaedDr. Eleny Zelenickej, PhD., a Ing. Anity Garajovej, PhD., z Referátu pre mobility a medzinárodné vzťahy UKF zorganizovali v máji po druhýkrát Letnú školu slovenského jazyka pre študentov z Pekinskej univerzity zahraničných štúdií (BSFU).  Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj rektor UKF prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., ktorý privítal študentov a predstavil im možnosť jestvujúcej spolupráce medzi oboma univerzitami. Vzdelávaciu a kultúrnu dimenziu kurzu viedla Mgr. Renáta Machová, PhD. Tanečníci Marcela Adameková, Alexandra Ružbacká, Miroslav Beck z Folklórneho súboru Ponitran predstavili ľudovým tancom žánre vybraných regiónov na Slovensku. Čerstvý absolvent Katedry etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty, zberateľ krojov a krojový dizajnér Mgr. Patrik Rago poukázal na sviatočný odev slovenskej ženy na začiatku 20. storočia. Program zahŕňal taktiež literárno-hudobno-výtvarný workshop s názvom Made in Slovakia. V rámci workshopu preukázali študenti aj talent v tvorivom písaní. Študenti spoznávali Nitru, oboznámili s bohatstvom zbierky Diecéznej knižnice. Veľmi ich zaujali inkunábuly, do ktorých mohli nahliadnuť, a tak získať autentický kontakt s týmito vzácnymi knihami. Na Nitrianskom hrade sa zoznámili s bohatou históriou Nitry, a to počas návštevy Katedrály sv. Emeráma, kazematov a Diecézneho múzea. Návšteva Nitrianskej galérie ponúkla študentom únik z reálneho sveta do idylickej krajiny, a to na výstave „Nie som tu, som v Arkádii“, na ktorej sa oboznámili s tvorbou slovenských umelcov. Veríme, že tradícia slovensko-čínskych vzťahov na našej univerzite bude pokračovať aj naďalej a že jej výsledkom budú kontakty nielen na akademickej, ale aj celospoločenskej úrovni. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Text: Mgr. Renáta Machová, PhD., FF - Jazykové centrum
Foto: Lubo Balko, R - Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem