Letná škola slovenského jazyka už po druhýkrát

Jazykové centrum FF UKF pod vedením prof. PaedDr. Eleny Zelenickej, PhD., a Ing. Anity Garajovej, PhD., z Referátu pre mobility a medzinárodné vzťahy UKF zorganizovali v máji po druhýkrát Letnú školu slovenského jazyka pre študentov z Pekinskej univerzity zahraničných štúdií (BSFU).  Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj rektor UKF prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., ktorý privítal študentov a predstavil im možnosť jestvujúcej spolupráce medzi oboma univerzitami. Vzdelávaciu a kultúrnu dimenziu kurzu viedla Mgr. Renáta Machová, PhD. Tanečníci Marcela Adameková, Alexandra Ružbacká, Miroslav Beck z Folklórneho súboru Ponitran predstavili ľudovým tancom žánre vybraných regiónov na Slovensku. Čerstvý absolvent Katedry etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty, zberateľ krojov a krojový dizajnér Mgr. Patrik Rago poukázal na sviatočný odev slovenskej ženy na začiatku 20. storočia. Program zahŕňal taktiež literárno-hudobno-výtvarný workshop s názvom Made in Slovakia. V rámci workshopu preukázali študenti aj talent v tvorivom písaní. Študenti spoznávali Nitru, oboznámili s bohatstvom zbierky Diecéznej knižnice. Veľmi ich zaujali inkunábuly, do ktorých mohli nahliadnuť, a tak získať autentický kontakt s týmito vzácnymi knihami. Na Nitrianskom hrade sa zoznámili s bohatou históriou Nitry, a to počas návštevy Katedrály sv. Emeráma, kazematov a Diecézneho múzea. Návšteva Nitrianskej galérie ponúkla študentom únik z reálneho sveta do idylickej krajiny, a to na výstave „Nie som tu, som v Arkádii“, na ktorej sa oboznámili s tvorbou slovenských umelcov. Veríme, že tradícia slovensko-čínskych vzťahov na našej univerzite bude pokračovať aj naďalej a že jej výsledkom budú kontakty nielen na akademickej, ale aj celospoločenskej úrovni. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Text: Mgr. Renáta Machová, PhD., FF - Jazykové centrum
Foto: Lubo Balko, R - Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem