Opätovný úspech v Prešovskej súťaži krátkych poviedok

Tento rok sa konal v poradí už 8. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Prešover Kurzgeschichtenwettbewerb (Prešovská súťaž krátkych poviedok v nemeckom jazyku). Tohtoročná súťaž sa niesla pod názvom fremdsein/anderssein a jej ústredným motívom bola cudzosť a inakosť. Teší nás, že v kategórii študentských prác obsadila so svojou poviedkou 1. miesto Alexandra Mega, študentka 2. ročníka bakalárskeho študijného programu nemčina v hospodárskej praxi. Celkovo sa súťažilo v 2 kategóriách, v kategórii prác vysokoškolských študentov a v kategórii žiakov stredných škôl. Porotu tvorili ako každý rok zástupcovia literárnych kruhov (Ľudovít Petraško, spisovateľ a vysokoškolský pedagóg) a kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií (Philippe Donckel, radca Luxemburského veľvyslanectva; Wilhelm Pfeistlinger, riaditeľ Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave; Susanne Depuydt, učiteľka nemeckého jazyka). Organizačne súťaž zabezpečili MMMag. Claudia Stubler (lektorka/OeAD) a Dr. Alicja Kowalska (lektorka/DAAD) z Inštitútu germanistiky FF PU v Prešove.
O úspešnosti a literárnom nadaní študentov Katedry germanistiky FF UKF svedčí aj to, že popredné miesta obsadili aj v predchádzajúcich ročníkoch súťaže – Nikoleta Csereová (2015/1. miesto), Kamil Strišovský (2014/1. miesto) Amelie Jánoska (2014/mimoriadna cena), Amelie Jánoska (2013/1. miesto), Karin Maria Dvorak (2011/1. miesto), Ján Želonka (2009/1. miesto).
Najlepšie poviedky zo súťaže budú uverejnené v zborníku.
kger fremdsein 2018 
Text: PaedDr. Oľga Wrede, PhD., FF - Katedra germanistiky
Ilustračná foto: archív súťaže

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem