Divadelný festival tento rok na tému Nádej

Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra germanistiky a Katedra romanistiky FF UKF Nitra v spolupráci s Okresným úradom Nitra, odbor školstva usporiadali v dňoch 25. - 27. 4. 2018 už 19. ročník Divadelného festivalu pre základné, stredné a jazykové školy. Podujatie sa konalo pod záštitou dekana Filozofickej fakulty prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc., a doc. PaedDr. Evy Stranovskej, PhD., z Katedry germanistiky.
Všetky prezentované predstavenia spájalo neutíchajúce nadšenie a radosť zo sprostredkovania neopakovateľného divadelného zážitku na vopred určenú tému, ktorou bola tento rok mimoriadne aktuálna téma Nádej. Žiaci si počas troch dní konania festivalu pripravili predstavenia v rôznych cudzích jazykoch, najmä v anglickom, ale i nemeckom, francúzskom a španielskom.
Tento ročník festivalu privítal 25 škôl a diváci mali možnosť vidieť spolu 29 pútavých vystúpení. Zástupcovia škôl z radov žiakov aj učiteľov pricestovali zblízka – ZŠ Benkova, ZŠ na Hôrke, Gymnázium Golianova z Nitry, alebo ZŠ Andreja Kmeťa či Gymnázium Andreja Vrábla z Levíc. Niektorí aktívni vystupujúci merali i dlhšiu cestu, a to ZŠ Devínska z Nových Zámkov, ZŠ M. R. Štefánika zo Žiaru nad Hronom, či ZŠ Na Dolinách z Trenčína. Tretiu skupinu odhodlaných divadelníkov tvoria tí, ktorí neváhali prekonať ešte dlhšie vzdialenosti, aby nám mohli odovzdať kúsok zo svojho divadelného majstrovstva ako Gymnázium A. Bernoláka z Námestova, Gymnázium bilingválne zo Žiliny či zahraničný hosť z Jazykovej školy H.O.E. s.r.o. z Hradca Králové v Českej republike.
Každý festivalový deň slávnostne otvorili prodekani FF UKF doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD., PhDr. Ľuboš Török, PhD., a doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., spolu s predsedníčkami poroty prof. PaedDr. Zdenkou Gadušovou, CSc., a doc. PhDr. Janou Harťanskou, PhD., z Katedry anglistiky a amerikanistiky. Vo svojich príhovoroch zdôraznili dôležitosť „Nádeje“ v živote každého človeka, ako aj jej nie práve jednoduché pretavenie do divadelného predstavenia.
Divadelný festival 2018 priniesol nápadité a originálne stvárnenia témy, výborné herecké výkony, jedinečné kostýmy, rekvizity i kreatívne hudobné a tanečné vystúpenia. Niektoré predstavenia priniesli interpretáciu už známych diel ako Kráska a zviera či Leví kráľ, mnohé boli autorskými dielami vystupujúcich súborov, z ktorých si našu pozornosť zaslúži predstavenie Esenciálne záležitosti alebo Pozor!
Na záver by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať všetkým vyučujúcim a ich žiakom za inšpiratívne predstavenia, ktorých cieľom nebolo len zobrazenie danej témy v cudzom jazyku, ale predovšetkým odovzdanie dôležitého nadčasového posolstva.
Text: Ing. Mgr. Svetlana Stančeková, FF - doktorandské štúdium
Foto: Mgr. Matúš Horváth, interný doktorand Katedry anglistiky a amerikanistiky

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem