10. ročník Dní hispánskej kultúry

V dňoch 24. – 26. apríla 2018 sa uskutočnil už 10. ročník Dní hispánskej kultúry, podujatia, ktoré každoročne organizuje Katedra romanistiky FF UKF v Nitre (ďalej ako Krom). Začína už byť tradíciou, že spoluorganizátorom podujatia býva Gymnázium Párovská 1 v Nitre , avšak spolupráca organizačného výboru sa tento rok rozšírila i o Gymnázium Park Mládeže 5 v Košiciach či Spojenú školu v Nitre a časť programu si nenechali ujsť i študenti Súkromnej spojenej školy Štúrovo s elokovaným pracoviskom v Nitre.
Tak ako po iné roky i tentokrát sa Dni hispánskej kultúry konali pod záštitou Veľvyslanectva Španielskeho kráľovstva na Slovensku a Kancelárie radcu pre vzdelávanie pri Veľvyslanectve Španielskeho kráľovstva na Slovensku, v Poľsku, Českej Republike, Rusku a Ukrajine.
Prvý deň sa niesol v znamení prednášok a aktivít venovaných španielskej a hispanoamerickej kultúre a otvorila ho prezentácia fotografií zo všetkých ročníkov Dní hispánskej kultúry pripravená Jakubom Mikulom a Martinom Šagátom (2. roč., Krom). Študenti troch ročníkov španielskeho jazyka na Katedre romanistiky si pripravili úvodný vstup vo forme video-dokumentu s názvom Kto sme?, v ktorom kreatívne predstavili seba i dôvody, prečo sa rozhodli študovať španielčinu na našej univerzite a Alexandra Veronika Hrabovská a Tímea Holúbková (1. roč., Krom) uviedli báseň svojej spolužiačky Jany Havettovej (4. roč., Krom) s názvom Cesta.
Prednášajúci Felipe Luis Ramírez priblížil prítomným evolúciu mexickej hudby, pričom ako profesionálny hudobník a skladateľ predstavil i vlastné kompozície, interpretované medzi inými i Moscow Radio Symhony Orchestra. Ďalší hosť, Lee O´Pérez, vo svojej prezentácii zaujal publikum zákutiami rodnej krajiny – Venezuely, sústreďujúc sa na históriu i súčasné spoločensko-politické dianie v krajine. Monika Brezováková (5. roč., Krom) vo svojej tvorivej dielni prenikla do tajov magického realizmu kolumbijského autora Gabriela Garcíu Márqueza, vďaka čomu si mohli študenti španielskeho jazyka a literatúry FF UKF v Nitre uceliť poznatky o významnej poetike hispanoamerickej literatúry vo vzťahu k jednému z jej predstaviteľov.
Vo večerných hodinách sa program presunul do Ponitrianskeho múzea v Nitre, kde PhDr. Ján Gallik, PhD. a Mgr. Nataša Burcinová za klavírneho sprievodu Tomáša Oscitého (3. roč., Krom), predstavili a uviedli do života pozoruhodnú knihu PhDr. Mgr. Jána Knapíka, PhD. a doc. Mgr. Magdy Kučerkovej, PhD. Cesta do Compostely. Legenda, história, skúsenosti, ktorá cez antropologicko-literárnu a psychologickú metódu nahliada na fenomén putovania do Santiago de Compostela, u nás známeho pod názvom Svätojakubská cesta. Následne sa uskutočnila premiéra autentického dokumentárneho filmu Volanie Jakubovej Hviezdy v réžii už spomínaného dr. Jána Knapíka.
Druhý deň sa sústreďoval na workshopy pre univerzitných študentov, ako aj študentov stredných škôl s výučbou španielskeho jazyka – študenti Spojenej školy v Nitre sa zúčastnili workshopu Ivonne Hernández (4. roč. Krom) s názvom Zvyky a tradície v Latinskej Amerike. Deň oficiálne otvoril radca pre vzdelávanie pri Španielskom veľvyslanectve na Slovensku, v Poľsku, Českej Republike, Rusku a Ukrajine pán Joaquín Tamara Espot prednáškou na tému Vplyv klasikov na formovanie moderného myslenia európskych občanov a následne študenti Gymnázia Park Mládeže 5 v Košiciach, tohtoroční víťazi IX. Divadelného festivalu španielskych bilingválnych sekcií v Žiline, predstavili svoju divadelnú hru Chcem byť..., ktorá mala mimoriadny úspech u publika.
V poobedňajších hodinách PaedDr. PhDr. Martina Kosturková, PhD. pripravila pre študentov prednášku o kritickom myslení ako ľudskej a osobnostnej kvalite, ktorú ďalej rozvinula v téme workshopu Podpora kritického myslenia pomocou relevantnej argumentácie. Študenti mali možnosť zúčastniť sa i workshopu Mgr. Evy Račkovej, PhD., lektorky nenásilnej komunikácie a mediátorky, kde okúsili, ako použiť metódu nenásilnej komunikácie v každodennom živote a prekladateľka zo španielskeho jazyka Mgr. Barbara Ďurčová, PhD. im formou interaktívnej prednášky predstavila kompetencie, ktoré by si mali rozvinúť, ak by sa raz rozhodli pre prekladateľskú profesiu.
Tretí deň sa konal na pôde Gymnázia Párovská 1 v Nitre. Študentky Jana Havettová, Jarmila Jurica a Barbora Špeťková (4. roč., Krom), si pre študentov gymnázia pripravili literárnu tvorivú dielňu, zameranú na najznámejších autorov španielskej literatúry. Laura Tiburcio Burgos porozprávala o kastílčine a hispanoamerickej španielčine, Rebeca Setién Domínguez priblížila možnosti absolvovania skúšky zo španielskeho jazyka DELE a María Teresa Aranda Garrido Cuadrado porovnala vlastné skúsenosti s vyučovaním španielskeho jazyka v Španielsku, Rakúsku a na Slovensku. Následne ekvádorský umelec Wiliam Cáceres predstavil svoje maliarske diela spojené so slovenským prostredím, pričom sa sústreďoval na aspekt vplyvu ekvádorskej kultúry na vyobrazovanie slovenských scenérií vo výtvarnom umení. Prednášky boli popretkávané rôznymi aktivitami študentov: spevom, hudbou, divadelným predstavením, vedomostnou súťažou či ochutnávkou tradičných španielskych i latinskoamerických špecialít.
Organizátori 10. ročníka Dní hispánskej kultúry ďakujú partnerom podujatia, ktoré sa každoročne prostredníctvom odborných i kultúrnych aktivít usiluje o šírenie španielskej a hispanoamerickej kultúry na akademickej úrovni s cieľom viesť dialóg i so slovenskými strednými školami zameranými na výučbu španielskeho jazyka.
 

Text: Mgr. Zuzana Civáňová, PhD. (Katedra romanistiky FF UKF v Nitre)

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem