Doc. Dodovski z Macedónska na Katedre translatológie

V dňoch 23. až 27. apríla 2018 absolvoval na Katedre translatológie FF UKF v Nitre svoj prednáškový pobyt v rámci výmenného programu CEEPUS doc. Ivan Dodovski z macedónskej University American College, Skopje. Doc. Dodovski sa okrem akademických aktivít a výskumnej činnosti v oblasti vzťahov medzi politikou a literatúrou venuje tiež písaniu poézie a poviedkovej tvorbe a pôsobí aj ako prekladateľ a divadelný kritik.
Študentom KTR a kolegom z Filozofickej fakulty ponúkol náš hosť dve mimoriadne zaujímavé prednášky v anglickom jazyku. Témou prvej prednášky bol kritický pohľad na Európu prostredníctvom súčasnej balkánskej drámy. Druhá prednáška mala viac inštruktážny charakter a poskytla študentom výborný prehľad argumentačných stratégií a techník pri písaní odborných textov.
Doc. Dodovski zároveň využil príležitosť nahliadnuť do akademického a kultúrneho života na našej katedre a v našom meste . Zúčastnil sa odborného seminára organizovaného Katedrou translatológie pod názvom Dejiny prekladu v perspektívach a spolu s kolegami z KTR mal ako divák i odborník na dramatické umenie možnosť pozrieť si kritickým okom predstavenie Žltým včelám žlté slzy v Divadle Andreja Bagara v Nitre.
Návšteva doc. Ivana Dodovskeho otvorila aj viaceré možnosti spolupráce na úrovni univerzít a veríme, že bola v mnohých ohľadoch prínosná pre slovenskú i macedónsku stranu.
 
ktr dodovsky
 
Autor článku: Mgr. Soňa Hodáková, PhD., Katedra translatológie FF UKF v Nitre
Foto: Mgr. Igor Tyšš, PhD.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem