Študenti Katedry muzeológie na medzinárodnej konferencii

Dňa 24. apríla 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave konala medzinárodná študentská vedecká konferencia. Katedra etnológie a muzeológie vytvorila priestor pre prezentáciu tvorivej činnosti študentov brnenskej, bratislavskej a nitrianskej muzeológie pri príležitosti organizovania vedeckej konferencie Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy IV. Mária Takáčová a Adrián Lukáč reprezentovali Katedru muzeológie FF UKF v Nitre formou prezentácie vlastných praktických výstupov do spoločenskej praxe. Mária Takáčová predniesla príspevok na tému „Hrad Hričov“ a priblížila problematiku správy a obnovy Hradu Hričov a načrtla možnosti jeho prezentácie širokej verejnosti. Študentka je aktívnou členkou združenia venujúceho sa správe sledovanej pamiatky. Študent tretieho ročníka bakalárskeho stupňa štúdia Adrián Lukáč prezentoval analýzu činnosti Múzea praveku v Bojniciach na úseku vzťahov s verejnosťou, v rámci ktorého sa osobne angažuje. V poradí išlo o štvrtý ročník prehliadky študentských odborných prác predstavujúcich výstup štúdia odboru muzeológia spomínaných pracovísk. Veríme, že jedinečná skúsenosť plynúca z komparácie vlastných aktivít študentov s potenciálom brnenských a bratislavských kolegov vyústi do vzájomného obohatenia a osvojenia nových komunikačných a odborných zručností.
 
 
Autor: Mgr. Silvia Eliašová, PhD.
Foto: Autor, Adrian Lukáč, Bc. Mária Takáčova

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem