O valčíku, Sissi a Schwarzeneggerovi na Katedre germanistiky FF

Dňa 26.04.2018 privítala Katedra germanistiky FF UKF v Nitre Mag. Wilhelma Pfeistlingera, riaditeľa Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave. Poslaním Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave je od jeho založenia v roku 1990 predovšetkým reprezentovať rakúsku kultúru, umenie a vedu na Slovensku, upevňovať dobré susedské vzťahy so Slovenskom a uľahčovať dialóg medzi rakúskymi a slovenskými umelcami.
Rakúske kultúrne fórum spolupracuje s Katedrou germanistiky FF UKF už dlhé roky. Vďaka jeho podpore sa na katedre uskutočnili početné literárne čítania súčasných rakúskych autorov (Rene Steininger, Alexander Peer, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Günther Zäuner a i.), zaujímavé prednášky odborníkov z oblasti hospodárstva, vedy, kultúry a politiky (Dr. Erhard Busek, Mag. Florian Schwanninger, Dipl.-Ing. Timo Küntzle, Mag. Stephan Gebeshuber, Mag. Reto Schwab, Dr. Bernhard Beham a i.), putovné tematické výstavy a workshopy. Osobitne si ceníme podporu Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave pri organizovaní Rakúsko-slovenskej letnej školy. Aj vďaka tejto aktivite si môžu mladí ľudia-vysokoškoláci zlepšiť nielen svoju jazykovú kompetenciu, ale aj spoznať bližšie svojho geografického suseda, jeho kultúru a mentalitu.
Počas svojej návštevy v Nitre sa Mag. Wilhelm Pfeistlinger stretol s dekanom FF UKF v Nitre prof. PaedDr. Bernardom Garajom, CSc. a vystúpil s prednáškou na tému Walzer, Sissi, Schwarzenegger? Vom Arbeiten am österreichischen Mythos in der Welt. V prednáške priblížil aktivity Rakúskeho kultúrneho fóra na Slovensku, objasnil stratégiu rakúskej kultúrnej politiky a poukázal na významné osobnosti rakúskej kultúry, histórie, politiky a vedy, ktoré sa podieľali a podieľajú na formovaní obrazu Rakúska vo svete.
 
 
Autorka článku: PaedDr. Oľga Wrede, PhD., vedúca Katedry germanistiky FF UKF
Foto: Mgr. Peter Horváth

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem