Odovzdávanie diplomov víťazom ŠVOUČ 2018 na Filozofickej fakulte

Dňa 25. apríla 2018 sa na Filozofickej fakulte konala slávnosť, na ktorej dekan Filozofickej fakulty prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. odovzdal diplomy víťazom tohtoročnej Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti. Ide o najvýznamnejšie podujatie fakulty, ktoré je špeciálne zamerané na výskumnú a umeleckú činnosť študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, na verejnú prezentáciu ich vlastnej tvorby zacielenú na kreatívne rozvíjanie ich schopností a zručností. Filozofická fakulta tak pokračuje v zavedenom systéme, ktorého cieľom je zapojiť študentov s výbornými študijnými výsledkami a s najlepším hodnotením v súťažiach ŠVOUČ do vedeckej práce na katedrách a pripraviť budúcich uchádzačov o doktorandské štúdium.
Úprimné poďakovanie patrí všetkým koordinátorom, ktorí sa podieľali na organizačnom zabezpečení jednotlivých sekcií, ako aj školiteľom za náležitú odbornú pomoc, ktorá prispela k zdarným prezentáciám svojich poslucháčov. V tomto kontexte odovzdal dekan fakulty na slávnosti ďakovný list pracovníkom s najvyšším počtom školených prác: PhDr. Romanovi Zimovi, PhD. (Katedra manažmentu kultúry a turizmu), prof. PhDr. Jane Sokolovej, CSc. (Katedra rusistiky), PhDr. Márii Kočnerovej, PhD. (Katedra politológie a euroázijských štúdií).
Do tohtoročnej súťaže, ktorá sa konala 14. marca 2018, sa prihlásilo 183 študentov zo všetkých katedier. 152 súťažnýchprác bolo hodnotených oponentmi a obhajoby prác sa konali pred odbornými komisiami. Víťazné práce, podporené mimoriadnym štipendiom, budú uverejnené v recenzovanom zborníku, zároveň budú nominované na prémiu Literárneho fondu.

Text: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem