Prekladateľské reflexie spojené s 15. výročím prekladateľstva – tlmočníctva

26. marca 2018 sa konal už ôsmy ročník Tvorivých prekladateľských reflexií s tohtoročným podtitulom Prekladateľská profesia ako umenie, ktoré zorganizovala Katedra translatológie pod vedením Mgr. E. Perez, PhD. a Mgr. A. Zahoráka, PhD. Podujatie bolo spojené s oslavou 15. výročia prekladateľstva – tlmočníctva na FF UKF v Nitre. V diskusiách reflektujúcich históriu i súčasnosť katedry vystúpili zakladateľky KTR prof. PhDr. E. Gromová, CSc. a prof. PhDr. D. Müglová, CSc., vedúca KTR Mgr. E. Perez, PhD., Mgr. I. Tyšš, PhD. Slávnostnú časť uzatvoril svojím príhovorom dekan FF UKF prof. PaedDr. B. Garaj, CSc.
Tohtoročnými prednášajúcimi boli riaditeľka vydavateľstva Tatran Dr. E. Mládeková, vynikajúci prekladateľ odborných textov doc. RNDr. J. Šebesta, PhD., uznávaný tlmočník PhDr. M. Djovčoš, PhD. a známa audiovizuálna prekladateľka Mgr. M. Brezovská. Záverečnú sekciu tvorila diskusia s úspešnými absolventmi KTR – Mgr. V. Fraňovou, Mgr. K. Slivkovou a Mgr. J. Klingom, ktorí sa venujú umeleckému prekladu, redakčnej praxi i titulkovaniu.
Tvorivé prekladateľské reflexie sú podujatie s dušou. Študentom translatológie poskytujú priestor na vypočutie si prednášok a vedenie diskusií s fundovanými odborníkmi z oblasti umeleckého, odborného či audiovizuálneho prekladu. Do posledného miesta zaplnená akropola, podnetné diskusie a vynikajúca atmosféra potvrdili, že aj tento rok boli úspešné.
 
 
Text: Mgr. A. Zahorák, PhD., Katedra translatológie
Autor fotografií: Mgr. J. Absolon

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem