Frankofónia aj na FF UKF v Nitre

V rámci marca – mesiaca frankofónie usporiadali Katedra romanistiky v spolupráci s Katedrou translatológie Frankofónny týždeň (12. 3. – 15. 3. 2018).Ide o každoročné podujatie určené študentom francúzskeho jazyka a milovníkom frankofónnych kultúr. Podujatie organizačne i obsahovo zabezpečoval tím pedagógov a študentov pod vedením vedúcej Katedry romanistiky docentky Evy Švarbovej. Nadšenci frankofónie si mohli vybrať spomedzi pestrého programu podľa svojich záujmov o kultúru, literatúru, preklad a tlmočenie, umenie a didaktiku. Pozvanie prijali i zahraniční hostia, medzi nimi emeritný profesor Michael Kohlhauer (Université Savoie Mont Blanc, Chambéry), ktorý prednášal na rôznorodé kultúrno-spoločenské témy (Michel Houellebecq – francúzska vášeň, Kultúra v čase globalizácie, Interkultúrny prístup na hodinách cudzieho jazyka). Ďalším hosťom bola francúzska poetka Marie Huot, ktorá čítala výber z vlastnej tvorby a objasnila zdroje svojej inšpirácie. Publikum si mohlo zároveň vychutnať slovenský preklad básní v podaní jeho autorky a zároveň aj ďalšieho hosťa podujatia, profesorky Kataríny Bednárovej z Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Svoj pohľad na aktuálne otázky o Francúzsku a francúzskom jazyku predniesol na domácej pôde i docent Peter Kopecký. Všetky spomenuté prednášky boli tlmočené za čo patrí poďakovanie internej doktorandke magisterke Jane Ukušovej a študentom z Katedry translatológie. Novinkou v rámci Frankofónneho týždňa boli popularizačné aktivity určené nielen domácim študentom, ale najmä študentom stredných škôl. V tejto súvislosti spomenieme seminár venovaný quebeckej spisovateľke Nancy Huston, ktorý viedla doktorka Silvia Rybárová. Pre študentov stredných škôl boli určené dve tvorivé dielne. Jedna z nich prebiehala vo Výtvarnom ateliéri Nitrianskej galérie pod vedením výtvarnej pedagogičky magisterky Eleny Tarábkovej vo frankofónnej spolupráci s doktorkou Máriou Lalinskou a študentkou Bc. Veronikou Jónašovou na tému aktuálnej expozície Bez nenávisti. Druhý tvorivý ateliér zameraný na problematiku prekladu, titulkovania a komixového umenia odborne zabezpečili magisterka Jana Ukušová, magister Stéphane Tardy a študentka Bc. Laura Danielová. Na záver by sme chceli ešte vyzdvihnúť spoluprácu s našimi partnerskými inštitúciami – SFUI (Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom), Francúzskym inštitútom na Slovensku a FrancAvis (Asociáciou vysokoškolských frankofónnych učiteľov na Slovensku), ktorým touto cestou vyjadrujeme poďakovanie za finančnú, odbornú či organizačnú pomoc.
Veronika Labancová a Mária Lalinská

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem