Schody života. Výstava obrazov Jána Bačúra.

Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre sa v rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti orientuje na problematiku kultúry dolnozemských Slovákov. V rámci toho má nadštandardné vzťahy s mnohými krajanskými organizáciami. Výsledkom spolupráce s Galériou a Nadáciou Babka v Kovačici je výstava obrazov insitného maliara Jána Bačúra „Schody života“.
Ján Bačúr sa narodil v Padine, kde pôsobil ako matrikár. Maľuje od svojich 13 rokov a v súčasnosti patrí k najznámejším slovenským insitným maliarom vo Vojvodine. Namaľoval už viac ako 2500 obrazov. Prezentuje ich na samostatných výstavách v mnohých krajinách, „Schody života“ je už jeho jubilejná 60. Inšpiráciu čerpá najmä z každodenného a sviatočného života v rodnej Padine. Jeho obrazy nie sú statické ako u väčšiny insitných maliarov. Sú skôr dynamické so zvláštnym poetickým prepojením témy a farby. Perspektívy sú horizontálne, no v Bačúrovom diele často nachádzame aj šikmé, vlnité alebo vejárovité terény so zvýraznenými detailmi v popredí. Či ide o postavu človeka, zvieraťa, prírodného úkazu alebo rôznych predmetov a javov, zobrazené sú takmer s fotografickou presnosťou. Mimoriadnu koherenciu obrazu by Ján Bačúr nemohol dosiahnuť, keby nezvládol kreslenie v plnom zmysle slova. Zdá sa, že celá jeho práca je založená na kresbe, pretože kresba ako nezávislá umelecká disciplína je obraz a jeho obrazy sú z kresieb.
Všetky detaily na obrazoch Jána Bačúra majú svoje miesto a význam, dávajú im vnútornú harmóniu, pevnosť a dynamiku. Obrazy majú zvláštnu príťažlivosť, vzrušenie, plynulosť, krásu aj psychologický rozmer. Často sa v nich stretávame so snom a predstavivosťou, reálnym aj nereálnym svetom, hoci všetky diela sú situované v čase a priestore.
Obrazy Jána Bačúra sú stvorené pre divákov a už na prvý pohľad pozývajú k dialógu. A len vtedy, keď recipient vstúpi do podstaty vznešeného posolstva obrazov, pochopí, porozumie a dokáže prežívať to, čo prežíval a maľoval autor. Vníma vône aj zamatové zvuky poľa, spev vtákov a štekanie psov, cíti teplo slnka aj chlad snehu. A to sa podarí len malému počtu naivných maliarov. Vzhľadom na uvedené zdôrazňujeme, že jeho obrazy si zaslúžia našu plnú pozornosť, úctu a rešpekt.
Cieľom výstavy je predstaviť umeleckú tvorbu našich krajanov žijúcich v Srbsku. Vernisáž podujatia s kultúrno-výchovným, odborným aj popularizačným rozmerom sa uskutočnila 26. februára 2018 v Galérii na schodoch FF UKF v Nitre za účasti autora, študentov a početných hostí. Pozvanie na vernisáž prijali J. E. JUDr. Ján Varšo, CSc., predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, J. E. PhDr. Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pavel Babka, zakladateľ Galérie a Nadácie Babka v Kovačici, Pavel Baláž, zakladateľ Memoriálneho strediska Janka Bulíka v Kovačici a doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD., prodekanka pre interné formy štúdia FF UKF v Nitre. O sprievodný program sa postarala znalkyňa vojvodinského folklóru a obyčajových tradícií Katarína Mosnáková Bagľašová, ktorá interpretovala piesne z rodnej obce autora. Výstavu otvoril a priebeh vernisáže moderoval doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., vedúci Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre. Po skončení oficiálnej časti prebiehali neformálne diskusie študentov s autorom umeleckých diel aj s vyššie spomenutými najvýznamnejšími predstaviteľmi Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre plánuje v blízkej budúcnosti organizovať ďalšie aktivity na zviditeľnenie kultúry dolnozemských Slovákov a v neposlednom rade aj Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
 
 
Text a foto: PhDr. Roman Zima, PhD., FF - Katedra manažmentu kultúry a turizmu

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem