Tretia medzinárodná vedecká konferencia Sorena Kierkegaarda

V dňoch 20.-21.2.2018 sa na pôde FF UKF konala Tretia medzinárodná vedecká konferencia Sorena Kierkegaarda. Konferenciu organizoval Stredoeurópsky ústav Sorena Kierkegaarda v Nitre, ktorého riaditeľom je Prof. Roman Králik. Okrem kolegov a bádateľov zo Slovenska na konferencii participovalo široké spektrum odborníkov z rôznych krajín. Prof. Abrahim Khan, Dr.h.c., University of Toronto (Kanada), Dr. Maria Binetti, University of Buenos Aires (Argentína), Dr. Bojan Žalec, University of Ljubljana (Slovinsko), Dr. Stefania Lubanska, Univewersytet Pedagogiczny Krakow (Poľsko).
Zahraničných a domácich hostí privítala krátkym príhovorom pani prorektorka pre zahraničné vzťahy prof. Gabriela Miššíková, riaditeľ Stredoeurópskeho ústavu S. Kierekegaarda prof. Roman Králik, prodekan doc. Martin Hetenyi a prof. Cyril Diatka. V rámci dvojdňovej konferencie domáci aj zahraniční bádatelia zdieľali myšlienky, názory a rôzne interpretačné línie odkazu Sorena Kierkegaarda.
Po ukončení konferencie, prof. Abrahim Khan, Dr.h.c., pracovne navštívil rektora univerzity prof. Ľubomíra Zelenického, prorektorku prof. Gabrielu Miššíkovú a dekana FF UKF prof. Bernarda Garaja.
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD.
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem