Univerzita 21.2.2019 otvorí svoje priestory uchádzačom o štúdium a verejnosti...

Univerzita 21.2.2019 otvorí svoje priestory uchádzačom o štúdium a verejnosti...

Už šiesty ročník translatologickej konferencie na Katedre translatológie

1. februára 2018 sa na Filozofickej fakulte UKF v Nitre konal už šiesty ročník medzinárodnej translatologickej konferencie doktorandov a postdoktorandov Tradícia a inovácia v translatologickom výskume, ktorý zorganizovali doktorandi Katedry translatológie FF UKF pod vedením Mgr. Andreja Zahoráka, PhD. Odbornými garantmi podujatia boli popredné osobnosti slovenskej translatologickej obce, prof. PhDr. Edita Gromová, CSc., prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc., prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc. a Mgr. Emília Perez, PhD.
Vystupujúci doktorandi a postdoktorandi z UKF, Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej akadémie vied, Karlovej či Ostravskej univerzity sa v príspevkoch i v podnetných diskusiách venovali vybraným problémom umeleckého prekladu, odbornej terminológii, otázkam didaktiky tlmočenia či tlmočeniu do posunkového jazyka.
Konferencia už tradične prispieva k domácej a medzinárodnej výmene poznatkov medzi mladými vedeckými pracovníkmi a je výbornou platformou pre nadväzovanie kontaktov v rámci budúcej spolupráce.
 
 
Text: Mgr. Jana Ukušová – Mgr. Szabolcs Mészáros
Foto: Jakub Absolon

gb    

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem