Prepájanie vzdelávania s prekladateľskou praxou

24. januára 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie zástupcov slovenských univerzít zabezpečujúcich vzdelávanie v odbore prekladateľstvo – tlmočníctvo  so zástupcami popredných slovenských prekladateľských agentúr. Stretnutie iniciovala Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska v snahe o prehĺbenie už existujúcej spolupráce medzi akademickou sférou a prekladateľským súkromným sektorom. Keďže oblasť prekladu a tlmočenia patrí u nás i vo svete medzi dynamicky sa rozvíjajúce oblasti, cieľom stretnutia bolo jasne definovať súčasný stav odvetvia, identifikovať potreby akademického prostredia a prekladateľských spoločností a stanoviť potreby vo vzdelávaní budúcich prekladateľov a tlmočníkov vzhľadom na ich uplatniteľnosť. Stretnutia sa zúčastnili kľúčoví hráči na domácom prekladateľskom trhu a zástupcovia katedier z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Prešovskej univerzity, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale i z Ostravskej univerzity. Na záver úspešného stretnutia sa prítomní zaviazali, že budú spoločnými silami sledovať aktuálne trendy v profesii a reflektovať potreby zamestnávateľov, a dali si za cieľ štandardizovať podmienky odborných prekladateľských stáží a praxí a tiež spolupracovať na konkrétnych výskumných i vzdelávacích úlohách.

Autor: Mgr. Emília Perez, PhD.

180205 Prepájanie vzdelávania s prekladateľskohlavne spravy u praxou2

180205 Prepájanie vzdelávania s prekladateľskohlavne spravy u praxou1

 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem