Pestrofarebný „Anglický deň s detskou literatúrou“

Prvé semináre na začiatku semestra sú obyčajne venované úvodným pokynom, oboznamovaním sa s obsahom daného predmetu, rozdeľovaním prezentácií a iných povinností, pri ktorých si študenti hlboko povzdychnú, ale sa aj nadýchnu, aby načerpali dostatok síl do ďalšieho študijného obdobia. Študenti Filozofickej fakulty dvojodborového programu anglický jazyk v kombinácii, ktorí si tento rok zaradili k ich predmetom „detskú literatúru“ prešli niečím veľmi podobným, avšak na záver semestra ich nečakal žiaden písomný test, ale neobyčajná praktická „skúška.“
Úlohou študentov bolo vybrať si jedno dielo z detskej literatúry a jeho hlavnú myšlienku, posolstvo spracovať formou pútavých aktivít, ktoré zodpovedali veku žiakov a dopoludňajšiemu trvaniu podujatia. Aktivity, ktoré si študenti v troch až päťčlenných skupinách pripravili v podobe plánov hodiny boli postupne implementované do troch základných škôl v Nitre, a to Základnej školy sv. Svorada a Benedikta (piaty ročník), Základnej školy Fatranská (šiesty ročník) a Súkromnej základnej školy Makovičky (zmiešaná málotriedka pre deti vo veku od šesť do desať rokov). Podujatia sa spolu zúčastnilo 106 detí  a 33 študentov učiteľských študijných programov anglického jazyka v kombinácii v termínoch 1., 8., a 13.-steho decembra 2017. Plány, ktoré si študenti pre žiakov pripravili pozostávali z úvodnej zoznamovacej aktivity, sledu ďalších inšpiratívnych aktivít, ktoré sa vzťahovali na nimi zvolené literárne dielo a napokon záverečné „final performance“, kde žiaci pod vedením študentov predstavili svoj záverečný program v podobe piesne, divadelného stvárnenia, tanca pred ostatnými skupinami detí, s ktorými pracovali ďalší študenti. Týmto spôsobom sa žiaci, ale i diváci vystúpení oboznámili s hlavnou myšlienkou príbehu. Deti boli na záver podujatia ocenené jedinečnými diplomami, medailami a malými pozornosťami, ktoré pre nich študenti pripravili. Tieto tri dni sa niesli vo veľmi optimistickej atmosfére naplnenej radosťou z úspešne odvedenej práce, čoho dôkazom boli usmiate a spokojné tváre detí.
Podujatie bolo veľmi pozitívne ohodnotené i zo strany vedenia základných škôl a kmeňovými pani učiteľkami, s ktorými sme boli v kontakte od začiatku semestra. Celé podujatie vrátane korekcie plánov hodiny a ich štruktúry bolo koordinované internou doktorandkou druhého ročníka Mgr. Ivanou Horváthovou z Katedry anglistiky a amerikanistiky, Filozofickej fakulty. Podujatie sa naviac stalo nenahraditeľným míľnikom, obohacujúcou skúsenosťou pre budúcich učiteľov anglického jazyka Filozofickej fakulty a reálnou prípravou na ich pedagogickú prax, ktorá väčšinu študentov čaká už o rok.
Na záver by som sa chcela poďakovať vyššie spomenutým trom základným školám v Nitre, ktoré nám nielen poskytli ich priestory, ale aj napriek prvotným obavám z priebehu podujatia ocenili našu spoločnú snahu vytvoriť kvalitnú platformu, z ktorej môžu deti vedomostne, ale predovšetkým ľudsky čerpať.
Čo o našom Anglickom dni s detskou literatúrou prezradili piataci Základnej školy sv. Svorada a Benedikta si môžete prečítať tu.
Text: Mgr. Ivana Horváthová, interná doktorandka KAA
Fotografie: Adriana Bartschat, Nikoleta Strelingerová, Stanislava Bugárová, Alexandra Gödölleiová, Frederika Kavecká, Matej Hačko

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem