Príď k nám študovať
Podávanie prihlášok sme predĺžili
do 30. apríla 2020 a elektronicky

Pestrofarebný „Anglický deň s detskou literatúrou“

Prvé semináre na začiatku semestra sú obyčajne venované úvodným pokynom, oboznamovaním sa s obsahom daného predmetu, rozdeľovaním prezentácií a iných povinností, pri ktorých si študenti hlboko povzdychnú, ale sa aj nadýchnu, aby načerpali dostatok síl do ďalšieho študijného obdobia. Študenti Filozofickej fakulty dvojodborového programu anglický jazyk v kombinácii, ktorí si tento rok zaradili k ich predmetom „detskú literatúru“ prešli niečím veľmi podobným, avšak na záver semestra ich nečakal žiaden písomný test, ale neobyčajná praktická „skúška.“
Úlohou študentov bolo vybrať si jedno dielo z detskej literatúry a jeho hlavnú myšlienku, posolstvo spracovať formou pútavých aktivít, ktoré zodpovedali veku žiakov a dopoludňajšiemu trvaniu podujatia. Aktivity, ktoré si študenti v troch až päťčlenných skupinách pripravili v podobe plánov hodiny boli postupne implementované do troch základných škôl v Nitre, a to Základnej školy sv. Svorada a Benedikta (piaty ročník), Základnej školy Fatranská (šiesty ročník) a Súkromnej základnej školy Makovičky (zmiešaná málotriedka pre deti vo veku od šesť do desať rokov). Podujatia sa spolu zúčastnilo 106 detí  a 33 študentov učiteľských študijných programov anglického jazyka v kombinácii v termínoch 1., 8., a 13.-steho decembra 2017. Plány, ktoré si študenti pre žiakov pripravili pozostávali z úvodnej zoznamovacej aktivity, sledu ďalších inšpiratívnych aktivít, ktoré sa vzťahovali na nimi zvolené literárne dielo a napokon záverečné „final performance“, kde žiaci pod vedením študentov predstavili svoj záverečný program v podobe piesne, divadelného stvárnenia, tanca pred ostatnými skupinami detí, s ktorými pracovali ďalší študenti. Týmto spôsobom sa žiaci, ale i diváci vystúpení oboznámili s hlavnou myšlienkou príbehu. Deti boli na záver podujatia ocenené jedinečnými diplomami, medailami a malými pozornosťami, ktoré pre nich študenti pripravili. Tieto tri dni sa niesli vo veľmi optimistickej atmosfére naplnenej radosťou z úspešne odvedenej práce, čoho dôkazom boli usmiate a spokojné tváre detí.
Podujatie bolo veľmi pozitívne ohodnotené i zo strany vedenia základných škôl a kmeňovými pani učiteľkami, s ktorými sme boli v kontakte od začiatku semestra. Celé podujatie vrátane korekcie plánov hodiny a ich štruktúry bolo koordinované internou doktorandkou druhého ročníka Mgr. Ivanou Horváthovou z Katedry anglistiky a amerikanistiky, Filozofickej fakulty. Podujatie sa naviac stalo nenahraditeľným míľnikom, obohacujúcou skúsenosťou pre budúcich učiteľov anglického jazyka Filozofickej fakulty a reálnou prípravou na ich pedagogickú prax, ktorá väčšinu študentov čaká už o rok.
Na záver by som sa chcela poďakovať vyššie spomenutým trom základným školám v Nitre, ktoré nám nielen poskytli ich priestory, ale aj napriek prvotným obavám z priebehu podujatia ocenili našu spoločnú snahu vytvoriť kvalitnú platformu, z ktorej môžu deti vedomostne, ale predovšetkým ľudsky čerpať.
Čo o našom Anglickom dni s detskou literatúrou prezradili piataci Základnej školy sv. Svorada a Benedikta si môžete prečítať tu.
Text: Mgr. Ivana Horváthová, interná doktorandka KAA
Fotografie: Adriana Bartschat, Nikoleta Strelingerová, Stanislava Bugárová, Alexandra Gödölleiová, Frederika Kavecká, Matej Hačko
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem