Duálne diplomy poprednej zahraničnej univerzity v Poľsku

Študentky Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre Martina Mokrá, Simona Nedeljaková, Frederika Virágová a Martina Gagová dňa 21. novembra 2017 obhájili bakalársky titul na Katedre žurnalistiky a komunikácie Ekonomickej univerzity v Katowiciach v Poľsku. Štúdium absolvovali v rámci projektu duálneho diplomu (projekt ESF 26110230080 Ekvivalencia študijných programov FF UKF v Nitre a poprednej zahraničnej univerzity v Poľsku).
Cieľom projektu bolo podporiť udeľovanie duálneho diplomu, a tým zabezpečiť zvýšenie konkurencieschopnosti absolventov spoločného programu, vytvoriť im lepšie štartovacie podmienky na trhu práce a zvýšiť ich šance na získanie zamestnania na Slovensku i v Poľsku. Vytvorením spoločného študijného programu a udeľovaním diplomov obidvoch univerzít sa prispôsobilo vysokoškolské vzdelanie potrebám vedomostnej spoločnosti a podporil sa princíp zvyšovania kvality na VŠ odovzdaním študijných skúseností medzi školami.
Trvanie ESF projektu bolo v období rokov 2013 až 2016. Ten pozostával z ekvivalencie spoločných programov, pilotných ročníkov realizácie, študijných a prednáškových pobytov. Tím pedagógov KMKaR pod vedením PhDr. Tomáša Koprdu, PhD. a garantky prof. Mgr. Kataríny Fichnovej, PhD. úspešne pripravil a realizoval spoločný študijný program s UE v Katowiciach. Z našej univerzity sa zapojilo do programu ďalších 18 študentov, ďalších 7 študentov ukončí štúdium v roku 2017/18. Trvalá udržateľnosť projektu je zabezpečená financovaním študijných a prednáškových pobytov cez Erasmus+.
Zavedenie udeľovania systému dvojitých diplomov bude mať za priamy následok zvýšenie kvality vzdelávania v študijnom programe a následne sa zabezpečí rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizáciu a skvalitnenie výučby. Realizácia zavedenia dvojitých diplomov je priamo zameraná na zvyšovanie úrovne vzdelávania v  študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá. Tento zámer vyšiel z požiadaviek študentov a pedagógov Filozofickej fakulty UKF. Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v súčasnosti poskytuje vzdelávanie v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá vo viacerých študijných programoch bakalárskeho, magisterského i doktorandského stupňa.
Statnice Dualny diplom
Štátnice - Ekonomická univerzita v Katowiciach v Poľsku
Text: Gyorgyi Janková
Foto: archív KMKaR

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem