Právna nemčina v ďalšom vzdelávaní

K aktivitám Tlmočníckeho ústavu FF UKF v Nitre patrí o. i. aj organizácia workshopov a seminárov k prekladu právnych textov v jazykovej kombinácii nemčina – slovenčina. Tieto workshopy, ktoré Tlmočnícky ústav organizuje dvakrát do roka, vždy v jarnom a jesennom termíne, sa konajú v súlade s požiadavkami, ktoré sa na úradných prekladateľov a tlmočníkov kladú v súvislosti s ich ďalším vzdelávaním v príslušnom odbore. Dňa 18. novembra 2017 sa tak v Tlmočníckom ústave FF UKF v Nitre konal ďalší workshop k vybraným problémom prekladu právnych textov, tentokrát z oblasti trestného práva procesného. Zúčastnilo sa ho 20 prekladateľov z celého Slovenska. Počas ôsmich vyučovacích hodín sa účastníci workshopu zaoberali otázkami právnej terminológie, porovnávaním výkladu právnych pojmov v slovenskom a nemeckom, resp. rakúskom právnom systéme, či štylistickými osobitosťami vybraných textových žánrov trestného práva procesného, ktoré sú pri preklade v jazykovej kombinácii nemčina – slovenčina relevantné. Workshopy k prekladu právnych textov sú však aj interaktívnou platformou pre výmenu skúseností týkajúcich sa výkonu činnosti úradných prekladateľov v praxi a priestorom pre odbornú diskusiu k rôznorodým problémom, s ktorými sú prekladatelia pri preklade právnych textov konfrontovaní. Pridanou hodnotou workshopov je akiste aj skutočnosť, že sa na nich zúčastňujú nielen skúsení prekladatelia s dlhoročnou praxou, ale aj tí, ktorí sa o získanie osvedčenia úradného prekladateľa ešte len uchádzajú.
Prekladateľské workshopy v Nitre sa tešia veľkej obľube, o čom svedčí vždy vyšší počet záujemcov, a to aj vďaka mimoriadne pozitívnemu ohlasu zo strany účastníkov. Tlmočnícky ústav FF UKF v Nitre je zároveň jedným z mála ústavov na Slovensku, ktorý takéto vzdelávacie aktivity ponúka pravidelne. Veríme, že táto tradícia bude pokračovať aj naďalej, a že workshopy k prekladu právnych textov v jazykovej kombinácii nemčina – slovenčina prispejú k šíreniu dobrého mena Tlmočníckeho ústavu v Nitre.
2017 ff workshop pravna nemcina2
Text a foto: PaedDr. Oľga Wrede, PhD., odborné vedenie workshopov, členka rady konzultantov TÚ FF UKF

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem