Lesy a roviny Michala Ďurovku. Samostatná výstava olejomalieb v Galérii na schodoch

Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre sa v rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti orientuje na problematiku kultúry dolnozemských Slovákov. V rámci toho má nadštandardné vzťahy s mnohými krajanskými organizáciami. Výsledkom poslednej spolupráce s Galériou SND v Kysáči je výstava obrazov akademického maliara Michala Ďurovku „Lesy a roviny“.
Michal Ďurovka vyštudoval maliarstvo na Akadémii umení v Novom Sade, v študijnej skupine profesorov Halila Tikvešu a Jovana Rakidžića. Je členom Zväzu združenia výtvarných umelcov Vojvodiny (SULUV) a Združenia výtvarných umelcov Srbska (ULUS). Vystavoval na 19. samostatných a 76. kolektívnych výstavách doma a v zahraničí. V súčasnosti pôsobí ako výtvarný pedagóg na Základnej škole Ľudovíta Štúra v Kysáči, kde aj tvorí. Nadobudnuté maliarske skúsenosti sa snažil v rámci aktuálnej výstavy aplikovať na dva nové cykly obrazov, ktoré môžeme jasne vnímať ako les alebo rovinu.
Cieľom výstavy je predstaviť umeleckú tvorbu našich krajanov žijúcich v Srbsku. Vernisáž kultúrno-výchovne a polularizačno-vedne zameraného podujatia sa uskutočnila 8. novembra 2017 v Galérii na schodoch  FF UKF v Nitre. O sprievodný program sa postarala PhDr. et Mgr. Barbora Vontorčíková – absolventka katedry a evanjelická a. v. farárka v Hlohovci. Vernisáž sa konala za účasti autora, študentov a početných hostí. Výstavu otvorila doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD., prodekanka pre vzdelávanie v interných formách štúdia FF UKF v Nitre. Pozvanie na vernisáž zároveň prijali Michal Madacký, riaditeľ Galérie SND v Kysáči, Ján Slávik, predseda Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Vladimír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci a zároveň kurátor výstavy, Martin Prebudila z Rádiotelevízie Nový Sad a Milina Sklabinská z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Podujatia sa zúčastnilo aj mnoho krajanov z Vojvodiny, ktorí študujú alebo pracujú v Nitre a okolí. Vernisáž moderoval vedúci Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre doc. PhDr. Boris Michalík, PhD. Výstavu organizačne podporili aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenský kultúrny klub v Srbsku a Galéria SND v Kysáči.
Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF  UKF v Nitre plánuje v blízkej budúcnosti organizovať ďalšie aktivity na zviditeľnenie kultúry dolnozemských Slovákov.
Autor textu: Mgr. Lucia Urbanová

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem