Mladý prekladateľ už po piatykrát

Dňa 10. 11. 2017 sa v aule UKF v Nitre uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Mladý prekladateľ 2017. Súťaž MP je určená študentom stredných škôl a gymnázií, ktorí si chcú reálne vyskúšať prácu prekladateľa a konfrontovať si svoje jazykové schopnosti a prekladateľské zručnosti so študentmi z iných škôl.
Piaty ročník Mladého prekladateľa ponúkol súťaž v preklade z piatich svetových jazykov: španielčiny, francúzštiny, ruštiny, nemčiny a angličtiny do slovenčiny. Novinkou bola kategória titulkovania z angličtiny, ktorá si hneď získala svojich priaznivcov. Tento rok sa súťaž rozšírila aj geograficky, participovali na nej študenti nielen z Nitrianskeho ale aj Trnavského kraja.
Hlavnou témou tohtoročného Mladého prekladateľa bola Tolerancia: spoločenská a politická, názorová a rasová, tolerancia medzi národmi, tolerancia k inakosti a tolerancia ako rešpekt ku komunikačnému partnerovi. Tieto podoby tolerancie boli prítomné v poviedkach a textoch určených na preklad.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže otvoril prodekan FF UKF v Nitre PhDr. Ľuboš Torok, PhD. a vedúca Katedry translatológie Mgr. Emília Perez, PhD. Členovia Katedry translatológie – Dr. Perez, Dr. Záhorák a Mgr. Absolon  predstavili stredoškolákom svoju prácu – prácu profesionálnej titulkárky, prekladateľa umeleckej literatúry a top manažéra prekladateľskej agentúry a tým poukázali na možné uplatnenie absolventov daného odboru.
Program slávnostného vyhlásenia výsledkov spestrili svojím spevom študentky 1. roč. KTR Vanesa Vodárová a Ema Junasová. Výherné preklady predniesli študenti KTR Daniel Gyürüsi, Lucia Olejníková, Ema Malíšková, Silvia Poláková a Martina Dobiasová, výherný preklad sekcie titulkovanie z angličtiny odznel v audiovizuálnom diele s titulkami zapracovanými vo videu.
Piaty ročník súťaže opäť zaznamenal rekordný počet záujemcov, porota dostala až 305 prekladov z 20 škôl (pre porovnanie: 1. ročník súťažilo 24 študentov z 8 škôl, 2. ročník 76 študentov z 12 škôl, 3. ročník takmer 100 študentov z 13 škôl, 4. ročník 172 zo 14 škôl). Každým rokom narastá nielen záujem študentov a pedagógov, ale aj kvalita odovzdaných prekladov. Poroty jednotlivých sekcií sa zhodili na tom, že prekladateľské riešenia študentov sú z roka na rok kreatívnejšie, premyslenejšie a lepšie zvládnuté.
Odborné komisie zastúpené Dr. Ľubošom Törökom (ŠJ), Dr. Lenkou Michelčíkovou (FJ), Dr. Andrejom Zahorákom (RJ), Dr. Soňou Hodákovou (NJ), Dr. Katarínou Welnitzovou (AJ) a Dr. Emíliou Perez (titulkovanie z AJ) vyhlásili nasledovné výsledky:
Španielsky jazyk:
 1. miesto: neudelené
 2. miesto: Horňáková Jana, Gymnázium Golianova Nitra
 3. miesto: Šuppová Terézia, Gymnázium Párovská, Nitra

Francúzsky jazyk:
 1. miesto:  Timotej Jóža, Gymnázium Šaľa
 2. miesto: Petra Harišová, Gymnázium Nové Zámky
 3. miesto: Eva Frtúsová, Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Levice

Ruský jazyk:
 1. miesto: Matúš Haulík, Gymnázium Nové Zámky
 2. miesto: Júlia Chvojková, Gymnázium Saratovská, Levice
 3. miesto: Zuzana Budayová, Gymnázium Juraja Fándlyho, Šaľa

Nemecký jazyk:
 1. miesto: Radka Meňušová, Gymnázium Vráble
 2. miesto: Tereza Poláčková, Gymnázium Golianova, Nitra
 3. miesto: Šimon Krošlák, Gymnázium Topoľčany (ul. 17. novembra)

Anglický jazyk:
 1. miesto: Alžbeta Mikušová, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Nitra
 2. miesto: Martin Stanko, Gymnázium Nové Zámky
 3. miesto: Katarína Vnuková, Gymnázium Juraja Fándlyho, Šaľa

Vzhľadom na veľký záujem o preklad z anglického jazyka v danej sekcii boli porotou ocenené aj tieto preklady:
 • Miriam Krivosudská, Gymnázium Andreja Vrábla, Levice
 • Andrea Annie Kubiňanová, Gymnázium Golianova, Nitra
 • Peter Vaško, Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 • Magdaléna Zimmermannová, Gymnázium ul. 17.novembra, Topoľčany
 • Lucia Gašparovičová, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra
 • Lucia Gálová, Gymnázium Golianova, Nitra
 • Natália Gogolová, Gymnázium Golianova, Nitra
 • Radka Hanková, Gymnázium ul. 17.novembra, Topoľčany
 • Janka Hroššová, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra
 • Vanesa Packová, Gymnázium Juraja Fándlyho, Šaľa

Titulkovanie z angličtiny:
 1. miesto: Renáta Grúnerová, Obchodná akadémia Zlaté Moravce
 2. miesto: Lívia Furdová, Gymnázium J. Kráľa, Zlaté Moravce
 3. miesto: Katarína Jurdová, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra

Cenu poroty získali:
 • Simona Bielková, Obchodná akadémia Zlaté Moravce
 • Viktória Depešová, Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
 • Johana Rajnohová, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra

Do súťaže Mladý prekladateľ sa tento rok zapojili tieto školy (v abecednom poradí):
 • Gymnázium Andreja Vrábla Levice (30 študentov)
 • Gymnázium Golianova Nitra (24 študentov)
 • Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce (10 študentov)
 • Gymnázium Juraja Fándlyho Šaľa (26 študentov)
 • Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda (5 študentov)
 • Gymnázium Nové Zámky (24 študentov)
 • Gymnázium Párovská  Nitra (15 študentov)
 • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Nitra (16 študentov)
 • Gymnázium Šahy (14 študentov)
 • Gymnázium Šurany (3 študenti)
 • Gymnázium 17. novembra Topoľčany (11 študentov)
 • Gymnázium Vráble (26 študentov)
 • Gymnázium Želiezovce (6 študentov)
 • Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Levice (6 študentov)
 • Obchodná akadémia Nitra (2 študenti)
 • Obchodná akadémia Šurany (7 študentov)
 • Obchodná akadémia Topoľčany (8 študentov)
 • Obchodná akadémia Zlaté Moravce (44 študentov)
 • Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury Trnava (5 študentov)
 • Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského Nitra (23 študentov)

Súťaž Mladý prekladateľ sa pravdepodobne vďaka svojej kreativite teší veľkej obľube u študentov stredoškolákov a ich vyučujúcich a s mnohými školami Katedra translatológie spolupracuje od začiatku projektu.
Organizátorky súťaže Mladý prekladateľ Dr. Katarína Welnitzová a Dr. Soňa Hodáková ďakujú FF UKF za podporu podujatia, doktorandom KTR Mgr. Janke Ukušovej, Mgr. Szabolcsovi Mészárosovi, Mgr. Jakubovi Absolonovi a Mgr. Martinovi Kažimírovi za pomoc pri vedení agendy a technickom zabezpečení súťaže, poďakovanie ďalej patrí prof. Natálii Muranskej, PhD. a doc. Eve Dekanovej, PhD., členom jednotlivých komisií, Mgr. Mirovi Fedorovi za technické zabezpečenie podujatia, Mgr. Radekovi Bezvodovi za fotografovanie a v neposlednom rade študentom KTR, ktorí sa aktívne podieľali na úspešnom priebehu podujatia.
Veľká vďaka patrí zúčastneným študentom a pedagógom za prejavený záujem o súťaž, entuziazmus a osobnú účasť na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov.
Veríme, že o rok sa opäť stretneme.
Text: Mgr. Katarína Welnitzová, PhD.
Foto: Mgr. Radek Bezvoda
 

 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem