Skvelé metodické podujatie na KAaA: Mgr. Silvia Seigne a jej „Makovičky“

Dňa 7. novembra 2017 metodická sekcia Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UKF privítala milého hosťa. Bola ňou naša úspešná absolventka Mgr. Silvia Seigne (Bednárová). Napriek tomu, že strávila niekoľko rokov vo Francúzsku vyučovaním obchodnej angličtiny, vnútorne ju naplnilo až založenie neziskovej vzdelávacej organizácie v Paríži, ktoré jej následne umožnilo založiť súkromnú neplne organizovanú školu Makovičky v rodnej dedinke Ladice, dnes so sídlom v Nitre. Hlavným cieľom  školy je rozvíjanie poznávania, tvorivosti, ľudskosti, spolupráce, rešpektovanie individuality dieťaťa a radosti z učenia sa. To všetko sa dosahuje prostredníctvom rozmanitých učebných aktivít, ktoré častokrát spájajú obsahy aj iných predmetov, najmä výchovných a umeleckých a sú vedené v anglickom jazyku.  Dieťa, jeho objavovanie sveta, radosť z poznávania sú prioritou. Ako zdôraznila sama Mgr. Seigne: „Deti potrebujú priestor a čas. Potrebujú vašu pozornosť a lásku.“ (Kids need space and they need time. They need your attention and love”). Svoj entuziazmus z učenia sa podporujú aj vlastnou hymnou: Sme úžasné makovičky, múdre máme my hlavičky. Keď sa ráno stretneme, všetko hravo zvládneme.
Alternatívne prístupy k vyučovaniu anglického jazyka v zmiešanej skupine detí vo veku od 6-10 rokov (prvý stupeň základnej školy) boli preto hlavnou témou  inšpiratívnej a zanietenej prezentácie a vizuálne i obsahovo pútavého workshopu Learning as an adventure from early school age vedenom v anglickom jazyku. Pani Seigne priniesla so sebou viacero ukážok obrázkových kníh (príbehov), ktoré  nápadito používa napríklad pri aktuálnom ročnom období. Budúci učitelia, študenti katedry, mali možnosť sa s nimi oboznámiť, v skupinách  identifikovali  vzdelávací  potenciál ich obsahu a vizuálneho stvárnenia a navrhovali možné metodické postupy učiva. Následne si prítomní pozreli sériu troch interaktívnych videí z niekoľkých vyučovacích hodín v tejto „málotriedke“. Úlohou budúcich učiteľov bolo zaznamenať si dané aktivity do vopred pripravených hárkov, pomenovať ich a povedať, čo bolo ich obsahom a zámerom. Na záver Mgr. Seigne premietla a okomentovala  niekoľko zaujímavých a vtipných  autentických obrázkov zo školských aktivít. Študenti ocenili poskytnutie informácií o užitočných kontaktoch, kontaktoch na metodický manuál zameraný na prácu s príbehmi, či množstvo internetových stránok, na ktorých si učitelia vymieňajú svoje pedagogické skúsenosti. 
To, čo bolo však pre všetkých prítomných podnetné, je mimoriadne optimistický a zanietený prístup Mgr. Silvie Seigne, ktorá môže byť nielen pre našich študentov, ale i učiteľov s praxou inšpiráciou a obohatením - ako napokon aj sama na začiatku svojho workshopu povedala: „Jeden vyučuje, dvaja sa učia“ (One teaches, two learn).
Text: Mgr. Ivana Horváthová, doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem