Nemecky interaktívne a hravo

Katedra germanistiky FF UKF v Nitre zorganizovala dňa 7. novembra 2017 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017 pre žiakov základných škôl a gymnázií 3. interaktívny workshop s názvom Deutsch interaktiv und spielerisch (Nemecky interaktívne a hravo). Tohtoročný interaktívny workshop sprostredkoval žiakom základných škôl a gymnázií zážitkovou a pútavou formou poznatky o reáliách nemecky hovoriacich krajín a priblížil literatúru pre deti a mládež. V sekcii Reálie nemecky hovoriacich krajín študenti 5. ročníka učiteľstva v kombinácii nemecký jazyk a literatúra zrealizovali pre žiakov hru Potulky po nemecky hovoriacich krajinách a Slovensku, ktorú sami zhotovili pod odborným vedením doc. PaedDr. Evy Stranovskej, PhD. K hre vyhotovili didaktický materiál ako hracie dosky, krabice, kreatívne kocky, otázky, krátke videá z reálií Nemecka, Rakúska a Švajčiarska, ktoré nielen aktivovali vedomosti žiakov a prispeli k získaniu nových poznatkov, ale zároveň ich motivovali k učeniu sa nemeckého jazyka. K zhotoveniu hry prispeli významnou mierou i zahraniční lektori Katedry germanistiky Dr. phil. Daniel Krause (Nemecko) a Mag. Elisabeth Vergeiner (Rakúsko).
V sekcii Literatúra pre deti a mládež študentky 3. ročníka učiteľstva v kombinácii nemecký jazyk a literatúra a doktorandka Mgr. Ing. Svetlana Stančeková sprostredkovali zážitkovou formou ukážky pútavých diel známych autorov ako Erich Kästner Das doppelte Lottchen, Astrid Lindgren Pipi Langstrumpf, Thomas Brezina Tiger Team a Michael Ende Momo, ktoré spolu so žiakmi analyzovali prostredníctvom rôznych interaktívnych a zábavných úloh. Záver sekcie si spríjemnili zaspievaním piesne o Pipi dlhej pančuche a pozeraním krátkych animovaných videí.
Dúfame, že študenti nemeckého jazyka – budúci učitelia – svojím zanieteným a angažovaným prístupom vzbudili záujem našich, dúfajme, budúcich študentov germanistiky o nemeckú literatúru a reálie nemecky hovoriacich krajín. Interaktívny workshop zaujal zúčastnených žiakov natoľko, že s katedrou nadviazali užšiu spoluprácu a dohodli sa na ďalších spoločných aktivitách.
Autor článku: doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
Foto: Mgr. Jalal Al-Ali, PhD.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem