Doktorand katedry romanistiky získal diplom z prestížnej Sorbonny

Univerzitná agentúra frankofónie (AUF), konkrétne jej regionálna kancelária so sídlom v Bukurešti, ktorej členom je aj UKF v Nitre, členským univerzitám ponúka zaujímavé možnosti štúdia, stáží a i. Jednou z nich bola aj možnosť medzinárodného magisterského štúdia Didaktiky jazykov (2013 – 2017) s diplomom z prestížnej Sorbonny. Ako jediný Slovák mal možnosť toto štúdium absolvovať Miroslav Adamčiak z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Toto štúdium začal v októbri roku 2016 ako študent magisterského štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a ukončil ho v septembri 2017, už ako študent interného doktorandského štúdia v programe Lingvodidaktika na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 
Vyučovanie prebiehalo vo francúzskom jazyku. Počas päťmesačného pobytu v Rumunsku študentom prednášali svetovo uznávaní profesori z Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3, Université de Genève, Université de Craiova a Université Politehnica de Bucarest. Toto štúdium bolo podľa Miroslava Adamčiaka azda najprínosnejšie v tom, že sa mu pre diplomovú prácu s názvom „Interkomprehenzia v procese učenia sa cudzích jazykov u slovenských hovoriacich“ podarilo získať konzultanta svetovo uznávaného odborníka zo Švajčiarska, ktorý sa venuje tejto problematike. Pod jeho vedením napísal kvalitnú magisterskú prácu, s ľahkosťou ju obhájil a získal tak magisterský diplom z prestížnej Sorbonny. Po obhajobe ho oslovilo zahraničné vydavateľstvo, ktoré jeho prácu vydalo ako monografiu.
Okrem medzinárodného vzdelania sa študentovi dostalo neobyčajnej spolupráce, ktorá pokračuje prostredníctvom dvojitého doktorátu (co-tutelle de thèse) medzi Université de Genève pod vedením prof. Laurenta Gaja a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre pod odborným vedením školiteľky doc. Evy Švarbovej, PhD., a externej konzultantky doc. PhDr. Kataríny Chovancovej, PhD.
2 1
Foto constanta 3
Autor pôvodného článku: François Schmitt (Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pôvodný článok dostupný na: http://www.iufs.sk/sk/univerzita/aktivity-univerzita/item/656-frankofonne-magisterske-studium-s-diplomom-zo-sorbonny
Editor a autor fotografií: Mgr. Miroslav Adamčiak

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem